Forside

Velkommen til min side om kemi. På denne side, vil du lære om mange aspekter af grundlæggende kemi. Teksterne er skrevet på et let forståeligt sprog, og indeholder mange eksempler på koncepterne og hvordan opgaver relateret til de enkelte kapitler kan løses. Niveauet henvender sig primært til folkeskole- og gymnasieklasser.

1. Kemi i vores liv

2. Målinger

3. Stof og energi

4. Atomer og grundstoffer

5. Elektronstruktur og periodetendenser

6. Ion- og molekyleforbindelser

7. Kemiske mængder

8. Kemiske reaktioner

9. Kemiske mængder i reaktioner

10. Egenskaber for faste og flydende stoffer

11. Gasser

12. Opløsninger

13. Reaktionshastighed og kemisk ligevægt

14. Syrer og baser

15. Oxidation og reduktion

16. Nuklear kemi

17. Organisk kemi

18. Biokemi

Appendixes