1. Kemi i vores liv

Nu hvor du har besluttet dig for at lære kemi, har du måske tænkt over, hvad det er du vil lære. Hvilke videnskabelige spørgsmål er nu nysgerrig omkring? Måske er du interesseret i, hvordan smog dannes, hvad der forårsager nedbrydning af ozon, hvordan søm danner rust, eller hvordan kodimagnyl lindrer hovedpine. På samme måde, er kemikerne nysgerrige omkring verden vi lever i.

  • Hvordan danner bilens udstødning den smog, der hænger over vores byer? Et komponent i bilens udstødning, er nitrogenoxid (NO), der dannes i bilmotorer, hvor høje temperaturer omdanner nitrogengas (N2) og oxygengas (O2) til NO. I kemi, skrives disse reaktioner i form af ligninger som:

N_{2\, (g)}\; +\; O_{2\, (g)}\; \rightarrow \; 2\; NO_{(g)}

  • Hvorfor er ozonlaget blev nedbrudt i visse dele af atmosfæren? I løbet af 1970’erne, opdagede forskerne, at stoffer der hedder chlorfluorcarboner (CFC’er), var forbundet med nedbrydningen af ozon. Når CFC’erne nedbrydes af ultraviolet (UV) lys, frigives chlor (Cl), som forårsager nedbrydning af ozon (O3) molekyler, og ødelægger derved ozonlaget:

Cl_{(g)}\; +\; O_{3\, (g)}\; \rightarrow \; ClO_{(g)}\; O_{2\, (g)}

 

Den kemiske reaktion af NO med oxygen i luften danner NO2, der danner smogs rødbrune farve.
  • Hvorfor lindrer kodimagnyl hovedpine? Når en del af kroppen er skadet, produceres der nogle stoffer, kaldet prostaglandiner, hvilket forårsager betændelse og smerte. Kodimagnyl, virker ved at blokere produktionen af prostaglandinerne, hvorved betændelsessmerterne og feber reduceres.

Kemikere udfører mange forskellige former for forskning. Nogle designer nye brændstoffer, og mere effektive måder at bruge dem på. Forskere på det medicinske område, udvikler nye behandlinger af diabetes, genetiske defekter, kræft, AIDS, og andre sygdomme. Forskere på miljøområdet undersøger, hvordan den menneskelige udvikling påvirker miljøet, og udvikler processer der hjælper med at reducere miljøforringelser. For forskeren i laboratoriet, lægen på dialyseafsnittet, miljøkemikeren, eller landbrugsforskeren, spiller kemi en central rolle i forståelsen af problemer, vurdering af mulige løsninger, og efterfølgende træffe den korrekte beslutning.

En brusetablet, undergår en kemisk reaktion, når den smides i et glas vand.
En brusetablet, undergår en kemisk reaktion, når den smides i et glas vand.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 – Kemi og kemikalier →