Kemi i vores liv – Quiz

/13

Kapitel 1 - Kemi i vores liv

Når du arbejder med kemi, er der mange problemer der involverer tal. Det er derfor vigtigt at have forskellige matematiske færdigheder. Det er også vigtigt, at man arbejder efter den videnskabelige metode, når man opstiller hypoteser, observerer, eller udfører eksperimenter. I denne quiz, vil du blive spurgt til nogle af de nøglefærdigheder som du læste om i kapitel 1.

1 / 13

Løs nedenstående:

-8-14 =

2 / 13

Løs nedenstående:

6\; \textup{x}\; (-3)=

3 / 13

En skuffe indeholder 6 hvide sokker og 18 sorte sokker. Hvor mange procent af sokkerne er hvide?

4 / 13

Løs nedenståede ligning i forhold til a:

3a-8=28

5 / 13

En linje repræsenterer forholdet mellem to variable. Disse mængder indtegnes langs to på hinanden vinkelrette akser, som er x-aksen (vandret) og y-aksen (lodret). Titlerne indikerer komponenterne for x- og y-akserne. Tal på x- og y-askerne, viser spændet af variablernes værdier. Linjen viser forholdet mellem komponentet på y-aksen og komponentet på x-aksen.

Mængden af sukker der kan opløses i 100 mL vand, stiger eller falder den når temperaturen stiger?

6 / 13

Hvor mange gram sukker kan der opløses i 100 mL vand ved 70 ºC?

7 / 13

Ved hvilken temperatur (ºC) kan der opløses 275 g sukker i 100 mL vand?

8 / 13

Vælg den eller de korrekte sætninger for at færdiggøre dette udsagn:

'Hvis eksperimentelle resultater ikke understøtter din hypotese, skal du....'?

9 / 13

Vælg den eller de korrekte sætninger for at færdiggøre dette udsagn:

'En hypotese bliver til en teori når...'?

10 / 13

Klassificer nedenstående udsagn som en observation (O), en hypotese (H), eller et eksperiment (E):

'Cyklens dæk er fladt'

11 / 13

Klassificer nedenstående udsagn som en observation (O), en hypotese (H), eller et eksperiment (E):

'Hvil jeg tilfører luft til cykeldækket, vil det pustes op til den korrekte størrelse'

12 / 13

Klassificer nedenstående udsagn som en observation (O), en hypotese (H), eller et eksperiment (E):

'Da jeg tilførte luft til dækket, forblev det fladt'

13 / 13

Klassificer nedenstående udsagn som en observation (O), en hypotese (H), eller et eksperiment (E):

'Cykeldækket må have en utæthed'

Your score is

The average score is 61%

0%