10. Egenskaber for faste og flydende stoffer

Nu kan vi undersøge mere komplekse kemiske bindinger, og hvordan de bidrager til strukturen af et molekyle, eller en sammensat ion. Når vi først har denne grundlæggende forståelse, kan vi se på forskellene i egenskaberne og reaktiviteten for forbindelser.

Elektronprikformler kan bruges til at synliggøre delingen af valenselektroner i molekyler og sammensatte ioner. Tilstedeværelsen af flere bindinger kan identificeres, og mulige resonansstrukturer kan tegnes. For elektronprikformlen, kan vi forudsige den tredimensionelle form og polaritet af molekyler. Herefter ser v på, hvordan de forskellige tiltrækkende kræfter mellem partiklerne i ioner og molekyler, har indflydelse på deres fysiske egenskaber så som smelte- og kogepunkt. Til sidste, ser vi på de fysiske tilstandsformer, fast, flydende og gas, og beskriver energien der er involveret ved ændringer i tilstandsfasen.

10.1 – Elektronprikformler →