Egenskaber for faste og flydende stoffer – Quiz

Kapitel 10 - Egenskaber for faste og flydende stoffer

Nu kan vi undersøge mere komplekse kemiske bindinger, og hvordan de bidrager til strukturen af et molekyle, eller en sammensat ion. Når vi først har denne grundlæggende forståelse, kan vi se på forskellene i egenskaberne og reaktiviteten for forbindelser.

Elektronprikformler kan bruges til at synliggøre delingen af valenselektroner i molekyler og sammensatte ioner. Tilstedeværelsen af flere bindinger kan identificeres, og mulige resonansstrukturer kan tegnes. For elektronprikformlen, kan vi forudsige den tredimensionelle form og polaritet af molekyler. Herefter ser v på, hvordan de forskellige tiltrækkende kræfter mellem partiklerne i ioner og molekyler, har indflydelse på deres fysiske egenskaber så som smelte- og kogepunkt. Til sidste, ser vi på de fysiske tilstandsformer, fast, flydende og gas, og beskriver energien der er involveret ved ændringer i tilstandsfasen.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 10. Der er nogle enkelte beregningsspørgsmål, så hav en lommeregner parat.

1 / 42

Hvor mange valenselektroner har nedenstående forbindelse:

\textup{H}_{2}\textup{S}

2 / 42

Hvor mange valenselektroner har nedenstående forbindelse:

\textup{I}_{2}

3 / 42

Hvor mange valenselektroner har nedenstående forbindelse:

\textup{CCl}_{4}

4 / 42

Hvor mange valenselektroner har nedenstående forbindelse:

\textup{OH}^{-}

5 / 42

Vælg formen på molekylet, som passer til beskrivelsen herunder:

Et molekyle med et centralt atom, som har fire elektrongrupper og fire bundne atomer, har formen:

6 / 42

Vælg formen på molekylet, som passer til beskrivelsen herunder:

Et molekyle med et centralt atom, som har fire elektrongrupper og tre bundne atomer, har formen:

7 / 42

Vælg formen på molekylet, som passer til beskrivelsen herunder:

Et molekyle med et centralt atom, som har tre elektrongrupper og tre bundne atomer, har formen:

8 / 42

Færdiggør nedenstående sætning for molekylet SeO3:

Der er _____ elektrongrupper omkring det centrale Se-atom

9 / 42

Færdiggør nedenstående sætning for molekylet SeO3:

Elektrongruppens geometri er _____?

10 / 42

Færdiggør nedenstående sætning for molekylet SeO3:

Antallet af atomer der er bundet til det centrale Se-atom er ______

11 / 42

Færdiggør nedenstående sætning for molekylet SeO3:

Formen på molekylet er _____?

12 / 42

Brug VSEPR-teorien til at forudsige den geometriske form på molekylet:

\textup{GaH}_{3}

13 / 42

Brug VSEPR-teorien til at forudsige den geometriske form på molekylet:

\textup{OF}_{2}

14 / 42

Brug VSEPR-teorien til at forudsige den geometriske form på molekylet:

\textup{HCN}

15 / 42

Brug VSEPR-teorien til at forudsige den geometriske form på molekylet:

\textup{CCl}_{4}

16 / 42

Beskriv trenden i forhold til om elektronegativiteten stiger eller falder, når man bevæger sig fra B til F:

17 / 42

Beskriv trenden i forhold til om elektronegativiteten stiger eller falder, når man bevæger sig fra Mg til Ba:

18 / 42

Beskriv trenden i forhold til om elektronegativiteten stiger eller falder, når man bevæger sig fra Mg til Ba:

19 / 42

Hvilken elektronegativitetsforskel, ville du forvente for en upolær kovalent forbindelse?

20 / 42

Brug det periodiske system, til at arrangere nedenstående atomer efter stigende elektronegativitet:

Li, Ba, K

Skriv svaret som 'a, b, c'

21 / 42

Brug det periodiske system, til at arrangere nedenstående atomer efter stigende elektronegativitet:

Na, Cl, P

Skriv svaret som 'a, b, c'

22 / 42

Brug det periodiske system, til at arrangere nedenstående atomer efter stigende elektronegativitet:

Se, Ca, O

Skriv svaret som 'a, b, c'

23 / 42

Forudsig, om nedenstående bindig er upolær kovalent, polær kovalent, eller en ionbinding:

\textup{Si}-\textup{Br}

24 / 42

Forudsig, om nedenstående bindig er upolær kovalent, polær kovalent, eller en ionbinding:

\textup{Li}-\textup{F}

25 / 42

Forudsig, om nedenstående bindig er upolær kovalent, polær kovalent, eller en ionbinding:

\textup{Br}-\textup{F}

26 / 42

Forudsig, om nedenstående bindig er upolær kovalent, polær kovalent, eller en ionbinding:

\textup{I}-\textup{I}

27 / 42

Forudsig, om nedenstående bindig er upolær kovalent, polær kovalent, eller en ionbinding:

\textup{N}-\textup{P}

28 / 42

Forudsig, om nedenstående bindig er upolær kovalent, polær kovalent, eller en ionbinding:

\textup{C}-\textup{P}

29 / 42

Angiv om nedenstående molekyler er polært eller upolært:

\textup{CS}_{2}

30 / 42

Angiv om nedenstående molekyler er polært eller upolært:

\textup{NF}_{4}

31 / 42

Angiv om nedenstående molekyler er polært eller upolært:

\textup{CHF}_{3}

32 / 42

Angiv om nedenstående molekyler er polært eller upolært:

\textup{SO}_{3}

33 / 42

Angiv hovedtiltrækningskræften mellem partiklerne i følgende molekyle:

\textup{BrF}

34 / 42

Angiv hovedtiltrækningskræften mellem partiklerne i følgende molekyle:

\textup{KCl}

35 / 42

Angiv hovedtiltrækningskræften mellem partiklerne i følgende molekyle:

\textup{NF}_{3}

36 / 42

Angiv hovedtiltrækningskræften mellem partiklerne i følgende molekyle:

\textup{Cl}_{2}

37 / 42

Angiv den stærkeste tiltrækningskræft mellem partiklerne i følgende molekyle:

\textup{CH}_{3}\textup{OH}

38 / 42

Angiv den stærkeste tiltrækningskræft mellem partiklerne i følgende molekyle:

\textup{CO}

39 / 42

Angiv den stærkeste tiltrækningskræft mellem partiklerne i følgende molekyle:

\textup{CF}_{4}

40 / 42

Angiv den stærkeste tiltrækningskræft mellem partiklerne i følgende molekyle:

\textup{CH}_{3}-\textup{CH}_{3}

41 / 42

En is-pose der indeholder 275 g is ved 0 ºC, blev brugt til at behandle ømme muskler. Da posen blev fjernet, var alt isen smeltet, og væsken havde en temperatur på 24,0 ºC. Hvor mange kilojoule varme blev absorberet?

42 / 42

Et stykke is ved 0,0 ºC, vejer 45,0 g, og placeres i en prøve med vand, der har temperaturen 8,0 ºC. Efter alt isen er smeltet, er vandet temperatur faldet til 0,0 ºC. Hvor mange gram vand består vandprøven af?

Your score is

The average score is 0%

Afslut