11. Gasser

Vi lever alle sammen på bunden af et hav af gasser, kaldet atmosfæren. Den vigtigste af disse gasser, er oxygen, der udgør omkring 21% af atmosfæren. Uden oxygen, ville livet på denne planet ikke være muligt: Oxygen er vital for alle livets processer i planter og dyr. Ozon (O3), dannet i den øvre atmosfære ved interaktion mellem oxygen og ultraviolet lys, absorbere noget af den skadelige stråling, inden den rammer Jordens overflade. De andre gasser i atmosfæren inkluderer nitrogen (78%), argon, kuldioxid (CO2), og vanddamp. Kuldioxidgas, der er et produkt af forbrænding og metabolisme, bruges af planterne i fotosyntesen, der danner den oxygen der er så essentiel for mennesker og dyr.

Atmosfæren er blevet losseplads for andre gasser, så som metan, chlorfluorcarboner (CFC’er), og nitrogenoxider, såvel som flygtige organiske forbindelser (VOC’er – fra engelsk Volatile Organic Compounds), der er gasser fra malinger, malingsfortyndere, og rengøringsmidler. Den kemiske reaktion mellem disse gasser, sollyset og oxygen i atmosfæren, medvirker til luftforurening, ozonnedbrydning, klimaforandringer, og syreregn. Sådanne kemiske ændringer, kan påvirke vores helbred og levestil alvorligt. En forståelse af gasser og nogle af de love der regulerer deres adfærd, kan hjælpe os med at forstå stoffers natur, og gøre det muligt for os, at tage beslutninger vedrørende vigtige miljømæssige og helbredsmæssige udfordringer.

11.1 – Gassers egenskaber →