11.2 – Gastryk

Figur 11.3 – Et barometer: trykket udøvet af gasserne i atmosfæren, er lig med det nedadrettede tryk fra en kviksølvsøjle i en lukket glasbeholder. Højden af kviksølvsøjlen måles i mmHg, og kaldes atmosfærisk tryk.

Det atmosfæriske tryk kan måles ved at bruge et barometer (se figur 11.3). Ved et tryk på nøjagtig 1 atmosfære (atm), vil en kviksølvsøjle i et omvendt rør, være nøjagtig 760 mm høj. En atmosfære (atm). Er defineret som nøjagtig 760 mmHg (millimeter kviksølv). En atmosfære er også 760 torr, en trykmåleenhed opkaldt efter Evangelista Torricelli (1608-1647), opfinderen af barometeret. Fordi enhederne torr og mmHg er ens, bruges de ofte i flæng.

1 atm = 760 mmHg = 760 torr (nøjagtigt)
1 mmHg = 1 torr (nøjagtigt)

SI enheden for tryk, måles i pascal (Pa); 1 atm er lig med 101.325 Pa. Fordi pascal er en meget lille enhed, opgives tryk normalt i kilopascal.

1 atm = 1,01325 · 105 Pa = 101,325 kPa

Den amerikanske enhed der svarer til 1 atm, er 14,7 lb/in.2 (psi). Når man bruger en trykventil for at tjekke trykket i bilers dæk, kan den vise 30-35 psi. Denne måling, er faktisk 30-35 psi over det tryk, som atmosfæren udøver på ydersiden af dækket. Tabel 11.2 opsummerer de forskellige enheder som bruges ved måling af tryk.

Det atmosfæriske tryk falder, som højden over havoverfladen stiger.

Hvis du har et barometer derhjemme, viser det sikkert trykket i mmHg. En atmosfære, er lig med en søjle af kviksølv, der er 760 mm høj. Det atmosfæriske tryk, skifter med variationer i vejret og med højden. På en varm solskinsdag, indeholder en søjle af luft, flere partikler, hvilket øger trykket på en overflade af kviksølv. Kviksølvsøjlen stiger, hvilket indikerer et højere atmosfærisk tryk. På en regnfuld dag, udøver atmosfæren et mindre tryk, hvilket forårsager, at kviksølvsøjlen falder. I vejrudsigten i fjernsynet, kaldes denne type af vejr, for et lavtrykssystem. Bevæger man sig over havets overflade, falder densiteten af gasserne i luften, hvilket forårsager et lavere atmosfærisk tryk; det atmosfæriske tryk er højere end 760 mmHg ved Det Døde Hav, fordi det ligger under havets overflade, og søjlen af luft over det, er højere (se tabel 11.3).

Dykkere skal være opmærksomme på stigende tryk i deres ører og deres lunger når de dykker ned under havets overflade. Fordi vand har højere densitet end luft, stiger trykket som dykkeren oplever, hurtigt som der dykkes. Ved en dybde på 10 meter under havets overflade, udøves der et tryk på yderligere 1 atm på dykkeren, hvilket giver et samlet tryk på 2 atm. Ved en dybde på 100 meter, er der et samlet tryk på 4 atm på dykkeren. Den regulator som dykkeren bruger, justerer konstant trykket af indåndingsluftblandingen, så det passer til det stigende tryk.

Konceptforståelse 11.2

Trykkets enheder

En prøve med neongas, har et tryk på 0,50 atm. Beregn trykket i mmHg.

Svar

Ligeværdien 1 atm = 70 mmHg, kan omskrives til to konverteringsfaktorer:

\frac{\textup{760 mmHg}}{\textup{1 atm}}\; \; \; \; \textup{og}\; \; \; \; \frac{\textup{1 atm}}{\textup{760 mmHg}}

Ved at bruge den konverteringsfaktor der udligner atm og giver mmHg, kan vi opstille opgaven som:

\textup{0,50 atm}\cdot \frac{\textup{760 mmHg}}{\textup{1 atm}}=\textup{380 mmHg}

11.3 – Tryk og volumen (Boyles lov) →