Gasser – Quiz

Kapitel 11 - Gasser

Vi lever alle sammen på bunden af et hav af gasser, kaldet atmosfæren. Den vigtigste af disse gasser, er oxygen, der udgør omkring 21% af atmosfæren. Uden oxygen, ville livet på denne planet ikke være muligt: Oxygen er vital for alle livets processer i planter og dyr. Ozon (O3), dannet i den øvre atmosfære ved interaktion mellem oxygen og ultraviolet lys, absorbere noget af den skadelige stråling, inden den rammer Jordens overflade. De andre gasser i atmosfæren inkluderer nitrogen (78%), argon, kuldioxid (CO2), og vanddamp. Kuldioxidgas, der er et produkt af forbrænding og metabolisme, bruges af planterne i fotosyntesen, der danner den oxygen der er så essentiel for mennesker og dyr.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 11. Der er en del beregningsspørgsmål, så hav en lommeregner parat.

1 / 65

Angiv den egenskab der måles for en gas:

350 K

2 / 65

Angiv den egenskab der måles for en gas:

125 mL

3 / 65

Angiv den egenskab der måles for en gas:

2,00 g O2

4 / 65

Angiv den egenskab der måles for en gas:

755 mmHg

5 / 65

Hvilke af nedenstående udsagn, beskriver trykket for en gas?

6 / 65

En beholder med oxygen (O2) har et tryk på 2,00 atm. Hvad er trykket i beholderen i enheden torr?

Angiv svaret uden angivelse af enhed.

7 / 65

En beholder med oxygen (O2) har et tryk på 2,00 atm. Hvad er trykket i beholderen i enheden lb/in2?

Angiv svaret uden angivelse af enhed.

8 / 65

En beholder med oxygen (O2) har et tryk på 2,00 atm. Hvad er trykket i beholderen i enheden mmHg?

Angiv svaret uden angivelse af enhed.

9 / 65

Copy - En beholder med oxygen (O2) har et tryk på 2,00 atm. Hvad er trykket i beholderen i enheden kPa?

Angiv svaret uden angivelse af enhed.

10 / 65

En gas med volumenet 4,0 L, er i en lukket beholder. Angiv om en ændring i trykket (øget, mindsket, ingen ændring) er sket, hvis volumenet undergår nedenstående ændring ved konstant temperatur og mængde:

Volumenet komprimeres til 2,0 L

11 / 65

En gas med volumenet 4,0 L, er i en lukket beholder. Angiv om en ændring i trykket (øget, mindsket, ingen ændring) er sket, hvis volumenet undergår nedenstående ændring ved konstant temperatur og mængde:

Volumenet udvides til 12 L

12 / 65

En gas med volumenet 4,0 L, er i en lukket beholder. Angiv om en ændring i trykket (øget, mindsket, ingen ændring) er sket, hvis volumenet undergår nedenstående ændring ved konstant temperatur og mængde:

Volumenet udvides til 0,40 L

13 / 65

En 10,0 L ballon, indeholder heliumgas ved et tryk på 655 mmHg. Hvad er det enedelige tryk, i mmHg, ved nedenstående volumen, hvis temperatur og mængde af gas, holdes konstant?

20,0 L

14 / 65

En 10,0 L ballon, indeholder heliumgas ved et tryk på 655 mmHg. Hvad er det enedelige tryk, i mmHg, ved nedenstående volumen, hvis temperatur og mængde af gas, holdes konstant?

2,50 L

15 / 65

En 10,0 L ballon, indeholder heliumgas ved et tryk på 655 mmHg. Hvad er det enedelige tryk, i mmHg, ved nedenstående volumen, hvis temperatur og mængde af gas, holdes konstant?

13.800 mL

16 / 65

En 10,0 L ballon, indeholder heliumgas ved et tryk på 655 mmHg. Hvad er det enedelige tryk, i mmHg, ved nedenstående volumen, hvis temperatur og mængde af gas, holdes konstant?

1.250 mL

17 / 65

En prøve af nitrogengas (N2) har et volumen på 50,0 L ved et tryk på 760 mmHg. Hvad er volumenet for gassen, i liter, ved nedenstående tryk, hvis temperaturen og gasmængden holdes konstant?

750 mmHg

18 / 65

En prøve af nitrogengas (N2) har et volumen på 50,0 L ved et tryk på 760 mmHg. Hvad er volumenet for gassen, i liter, ved nedenstående tryk, hvis temperaturen og gasmængden holdes konstant?

2,00 atm

19 / 65

En prøve af nitrogengas (N2) har et volumen på 50,0 L ved et tryk på 760 mmHg. Hvad er volumenet for gassen, i liter, ved nedenstående tryk, hvis temperaturen og gasmængden holdes konstant?

0,500 atm

20 / 65

En prøve af nitrogengas (N2) har et volumen på 50,0 L ved et tryk på 760 mmHg. Hvad er volumenet for gassen, i liter, ved nedenstående tryk, hvis temperaturen og gasmængden holdes konstant?

80,0 torr

21 / 65

Vælg den rigtige svarmulighed på nedenstående billede, når den angivne ændring foretages ved konstant tryk.

Temperaturen ændres fra 100 K til 300 K

22 / 65

Vælg den rigtige svarmulighed på nedenstående billede, når den angivne ændring foretages ved konstant tryk.

Ballonen lægges i en fryser

23 / 65

Vælg den rigtige svarmulighed på nedenstående billede, når den angivne ændring foretages ved konstant tryk.

Ballonen opvarmes først, og afkøles herefter til dens starttemperatur.

24 / 65

En prøve af neongas, har et startvolumen på 2,50 L ved 15 ºC. Hvilken sluttemperatur på gassen, i ºC, behøves for at ændre gassens volumen til nedenstående, hvis gasmængden og trykket holdes konstant?

5,00 L

25 / 65

En prøve af neongas, har et startvolumen på 2,50 L ved 15 ºC. Hvilken sluttemperatur på gassen, i ºC, behøves for at ændre gassens volumen til nedenstående, hvis gasmængden og trykket holdes konstant?

1.250 mL

26 / 65

En prøve af neongas, har et startvolumen på 2,50 L ved 15 ºC. Hvilken sluttemperatur på gassen, i ºC, behøves for at ændre gassens volumen til nedenstående, hvis gasmængden og trykket holdes konstant?

7,50 L

27 / 65

En prøve af neongas, har et startvolumen på 2,50 L ved 15 ºC. Hvilken sluttemperatur på gassen, i ºC, behøves for at ændre gassens volumen til nedenstående, hvis gasmængden og trykket holdes konstant?

3.550 mL

28 / 65

En ballon indeholder 2.500 mL heliumgas ved 75 ºC. Hvad er slutvolumenet på gassen, i mL, hvis temperaturen ændres til nedenstående, og hvor gasmængden og trykket holdes konstant?

55 ºC

29 / 65

En ballon indeholder 2.500 mL heliumgas ved 75 ºC. Hvad er slutvolumenet på gassen, i mL, hvis temperaturen ændres til nedenstående, og hvor gasmængden og trykket holdes konstant?

680 K

30 / 65

En ballon indeholder 2.500 mL heliumgas ved 75 ºC. Hvad er slutvolumenet på gassen, i mL, hvis temperaturen ændres til nedenstående, og hvor gasmængden og trykket holdes konstant?

-25 ºC

31 / 65

En ballon indeholder 2.500 mL heliumgas ved 75 ºC. Hvad er slutvolumenet på gassen, i mL, hvis temperaturen ændres til nedenstående, og hvor gasmængden og trykket holdes konstant?

240 K

32 / 65

Beregn trykket i en gas, i mmHg, når den har et starttryk på 1,40 atm ved 12 ºC og opvarmes til 35 ºC, hvor gasmængden og volument holdes konstant.

33 / 65

Beregn trykket i en gas, i mmHg, når den har et starttryk på 1.200 torr ved 155 ºC og afkøles til 0 ºC, hvor gasmængden og volument holdes konstant.

34 / 65

Beregn sluttemperaturen for en gas, i ºC, når en prøve af xenongas ved 25 ºC og 740 mmHg afkøles til at have et stuttryk på 620 mmHg, hvor gasmængden og volumenet holdes konstant.

35 / 65

Beregn sluttemperaturen for en gas, i ºC, når en prøve af argongas ved et tryk på 0,950 atm og  -18 ºC opvarmes til at have et stuttryk på 1.250 torr, hvor gasmængden og volumenet holdes konstant.

36 / 65

Angiv det korrekte svar, for følgende udsagn:

Temperaturen hvor bobler af damp fremkommer i væsken

37 / 65

Angiv det korrekte svar, for følgende udsagn:

Det tryk som en gas udøver over overfladen på dens væske.

38 / 65

En prøve med heliumgas har et volumen på 6,50 L ved et tryk på 845 mmHg og en termperatur på 25 ºC. Hvad er sluttrykket for gassen, i atm, når volumenet og temperaturen for gassen ændres til nedenstående. Gasmængden ændres ikke.

1.850 mL og 325 K

39 / 65

En prøve med heliumgas har et volumen på 6,50 L ved et tryk på 845 mmHg og en termperatur på 25 ºC. Hvad er sluttrykket for gassen, i atm, når volumenet og temperaturen for gassen ændres til nedenstående. Gasmængden ændres ikke.

2,25 L og 12 ºC

40 / 65

En prøve med heliumgas har et volumen på 6,50 L ved et tryk på 845 mmHg og en termperatur på 25 ºC. Hvad er sluttrykket for gassen, i atm, når volumenet og temperaturen for gassen ændres til nedenstående. Gasmængden ændres ikke.

12,8 L og 47 ºC

41 / 65

En boble af varm gas med en starttemperatur på 212 ºC og et starttryk på 1,80 atm, udsendes fra en aktiv vulkan. Hvad er sluttemperaturen på gassen, i ºC, når slutvolumenet på boblen er 138 mL og sluttrykket er 0,800 atm, hvis gasmængden forbliver konstant?

42 / 65

Hvad sker der med volumenet af et cykeldæk eller en fodbold, når du bruger en luftpumpe til at tilføre mere luft?

43 / 65

En prøve der indeholder 1,50 mol neongas, har et startvolumen på 8,00 L. Hvad er slutvolumenet af gassen, i L, når nedenstående ændring foretages i gasmængden, ved et konstant tryk og temperatur?

En utæthed, får halvdelen af neongassen til at slippe ud.

44 / 65

En prøve der indeholder 1,50 mol neongas, har et startvolumen på 8,00 L. Hvad er slutvolumenet af gassen, i L, når nedenstående ændring foretages i gasmængden, ved et konstant tryk og temperatur?

En prøve med 3,50 mol neongas, tilføres til de 1,50 mol neongas i beholderen.

45 / 65

En prøve der indeholder 1,50 mol neongas, har et startvolumen på 8,00 L. Hvad er slutvolumenet af gassen, i L, når nedenstående ændring foretages i gasmængden, ved et konstant tryk og temperatur?

En prøve på 25,0 g neongas tilføres til de 1,50 mol neongas i beholderen.

46 / 65

Brug det molære volumen, til at beregne nedenstående ved STP:

Antallet af mol O2 i 44,8 L O2-gas

47 / 65

Brug det molære volumen, til at beregne nedenstående ved STP:

Antallet af mol CO2 i 4,00 L CO2-gas

48 / 65

Brug det molære volumen, til at beregne nedenstående ved STP:

Volumenet (i L), der optages af 6,40 g O2-gas

49 / 65

Brug det molære volumen, til at beregne nedenstående ved STP:

Volumenet (i mL), der optages af 50,0 g Ne-gas

50 / 65

Beregn massefylden, i g/L, af gassen F2 ved STP.

51 / 65

Beregn massefylden, i g/L, af gassen CH4 ved STP.

52 / 65

Beregn massefylden, i g/L, af gassen Ne ved STP.

53 / 65

Copy - Beregn massefylden, i g/L, af gassen SO2 ved STP.

54 / 65

Beregn trykket, i atm, af 2,00 mol heliumgas i en 10,0 L beholder ved 27 ºC

55 / 65

En beholder med oxygengas, har et volumen på 20,0 L. Hvor mange gram oxygen er der i beholderen, hvis gassen har et tryk på 845 mmHg ved 22 ºC?

56 / 65

En 25,0 g prøve af nitrogengas, N2, har et volumen på 50,0 L og et tryk på 630 mmHg. Hvad er temperaturen i kelvin på gassen?

57 / 65

Bestem molvægten for en gas ved nedenstående betingelser:

0,84 g gas fylder 450 mL ved 0 ºC og 1,00 atm (STP).

58 / 65

Bestem molvægten for en gas ved nedenstående betingelser:

1,28 g gas fylder 1,00 L ved 0 ºC og 760 mmHg (STP).

59 / 65

Bestem molvægten for en gas ved nedenstående betingelser:

2,96 g gas fylder 2,30 L ved 24 ºC og 0,95 atm.

60 / 65

Bestem molvægten for en gas ved nedenstående betingelser:

1,48 g gas, som fylder 1,00 L ved 685 mmHg og 22 ºC

61 / 65

I en gasblanding, udgør partialtrykkene for nitrogen 425 torr, oxygen 115 torr, og helium 225 torr. Hvad er det samlede tryk, i torr, som gasblandingen udøver?

62 / 65

En luftprøve i lungerne, indeholder følgende partialtryk: oxygen 93 mmHg, nitrogen 565 mmHg, carbondioxid 38 mmHg, og vanddamp 47 mmHg. Hvad er det samlede tryk, i atm, som gasblandingen udøver?

63 / 65

En gasblanding der indeholder oxygen, nitrogen, og helium, udøver et samlet tryk på 925 torr. Hvis artialtrykkene for oxygen er 425 torr og for helium er 75 torr, hvad er partialtrykker, i torr, for nitrogen i gasblandingen?

64 / 65

Når fast KClO3 opvarmes, dekomponerer det til fast KCl og O2-gas. Et volumen på 256 mL gas opsamles over vand, ved et samlet tryk på 765 mmHg og en temperatur på 24 ºC. Damptrykket for vand ved 24 ºC er 22 mmHg.

2\textup{KClO}_{3\; (s)}\overset{\Delta}{\rightarrow}2\textup{KCl}+3\textup{O}_{2\; (g)}

Hvad er partialtrykket for O2-gassen i mmHg?

65 / 65

Når fast KClO3 opvarmes, dekomponerer det til fast KCl og O2-gas. Et volumen på 256 mL gas opsamles over vand, ved et samlet tryk på 765 mmHg og en temperatur på 24 ºC. Damptrykket for vand ved 24 ºC er 22 mmHg.

2\textup{KClO}_{3\; (s)}\overset{\Delta}{\rightarrow}2\textup{KCl}+3\textup{O}_{2\; (g)}

Hvor mange mol O2-gas blev der dannet ved reaktionen?

Your score is

The average score is 0%

Afslut