12. Opløsninger

Opløsninger er overalt omkring os. De fleste af gasserne og de faste stoffer vi ser, er blandinger af mindst et stof opløst i et andet. Der er forskellige typer af opløsninger. Luften vi indånder, er en blanding der primært består af oxygengas og nitrogengas. Kuldioxid oplæst i vand, giver os vores kulsyreholdige drikke. Når vi laver opløsninger af kaffe eller te, bruger vi varmt vand til at opløse stofferne fra kaffebønnerne eller tebladene. Havet er også en opløsning, som består af mange forskellige salte, som for eksempel natriumchlorid opløst i vand. I dit medicinskab, er den antiseptiske iodtinktur, en opløsning af iod i ethanol.

Fordi de individuelle komponenter i enhver opløsning ikke er bundet til hinanden, kan sammensætningen af disse komponenter variere. Også de fysiske egenskaber for nogle af de individuelle komponenter, er stadig mærkbare. For eksempel i havvand, kan vi opdage det opløste natriumchlorid, ud fra den salte smag. Den smag, som vi forbinder med kaffe, er resultatet af de opløste komponenter. I en opløsning, kan komponenterne ikke skelnes fra hinanden. Sirup, er en opløsning af sukker og vand: sukkeret kan ikke skelnes fra vandet.

Opløsninger kan beskrives ud fra deres koncentration, hvilket er mængden af opløst stof, i en specifik mængde af den opløsning. Disse forhold, der inkluderer blandt andet masseprocent (m/m %), volumenprocent (v/v %), masse/volumenprocent (w/v %), og molaritet (M), bruges til at konvertere mellem mængden af opløst stof, og mængden af dets opløsning. Opløsninger fortyndes også, ved at tilføje en specifik mængde opløsningsmiddel til opløsningen. Opløsninger har forskellige egenskaber, som afhænger af koncentrationen af partikler. Partiklerne i en opløsning, kan for eksempel sænke dens frysepunkt og hæve dens kogepunkt. Ved osmose, flyder vand igennem en halvgennemtrængelig membran, fra en opløsning med lavere koncentration af partikler, til en opløsning med højere koncentration af partikler.

12.1 – Opløsninger →