Opløsninger – Quiz

Kapitel 12 - Opløsninger

Opløsninger er overalt omkring os. De fleste af gasserne og de faste stoffer vi ser, er blandinger af mindst et stof opløst i et andet. Der er forskellige typer af opløsninger. Luften vi indånder, er en blanding der primært består af oxygengas og nitrogengas. Kuldioxid oplæst i vand, giver os vores kulsyreholdige drikke. Når vi laver opløsninger af kaffe eller te, bruger vi varmt vand til at opløse stofferne fra kaffebønnerne eller tebladene. Havet er også en opløsning, som består af mange forskellige salte, som for eksempel natriumchlorid opløst i vand. I dit medicinskab, er den antiseptiske iodtinktur, en opløsning af iod i ethanol.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 12. Der er en del beregningsspørgsmål, så hav en lommeregner parat.

1 / 69

Identificer opløsningsmidlet i nedenstående opløsning:

10,0 g NaCl og 100,0 g H2O

2 / 69

Identificer opløsningsmidlet i nedenstående opløsning:

50,0 mL ethanol, og 10,0 mL vand

3 / 69

Identificer opløsningsmidlet i nedenstående opløsning:

0,20 L O2, og 0,80 L N2

4 / 69

Vand er et polært opløsningsmiddel, og tetrachlormethan (CCl4) er et upolært opløsningsmiddel. Angiv om det nedenstående stof, bedst kan opløses i vand eller tetrachlormethan:

Ionforbindelsen NaNO3

5 / 69

Vand er et polært opløsningsmiddel, og tetrachlormethan (CCl4) er et upolært opløsningsmiddel. Angiv om det nedenstående stof, bedst kan opløses i vand eller tetrachlormethan:

I2, upolær

6 / 69

Vand er et polært opløsningsmiddel, og tetrachlormethan (CCl4) er et upolært opløsningsmiddel. Angiv om det nedenstående stof, bedst kan opløses i vand eller tetrachlormethan:

Octan, upolær

7 / 69

Vand er et polært opløsningsmiddel, og tetrachlormethan (CCl4) er et upolært opløsningsmiddel. Angiv om det nedenstående stof, bedst kan opløses i vand eller tetrachlormethan:

Sucrose (sukker), polær

8 / 69

Angiv, om en vandig opløsning af nedenstående opløste stoffer, består udelukkende af ioner, kun molekyler, eller flest molekyler og få ioner:

Eddikesyre, en svag elektrolyt

9 / 69

Angiv, om en vandig opløsning af nedenstående opløste stoffer, består udelukkende af ioner, kun molekyler, eller flest molekyler og få ioner:

NaBr, stærk elektrolyt

10 / 69

Angiv, om en vandig opløsning af nedenstående opløste stoffer, består udelukkende af ioner, kun molekyler, eller flest molekyler og få ioner:

Fructose, C6H12O6, ikke-elektrolyt

11 / 69

Angiv, om følgende udsagn refererer til en mættet eller umættet opløsning:

En krystal tilføjet til opløsningen, ændrer ikke størrelse

12 / 69

Angiv, om følgende udsagn refererer til en mættet eller umættet opløsning:

En sukkerknald opløses fuldstændig i en kop kaffe

13 / 69

Forudse, om følgende ionforbindelse er opløselig i vand:

LiCl

14 / 69

Forudse, om følgende ionforbindelse er opløselig i vand:

AgCl

15 / 69

Forudse, om følgende ionforbindelse er opløselig i vand:

BaCO3

16 / 69

Forudse, om følgende ionforbindelse er opløselig i vand:

K2O

17 / 69

Forudse, om følgende ionforbindelse er opløselig i vand:

Fe(NO3)3

18 / 69

Fastslå om der dannes fast stof, når opløsninger indeholdende nedenstående blandes:

\textup{KCl}_{(aq)}\textup{\; og\; }\textup{Na}_{2}\textup{S}_{(aq)}

19 / 69

Fastslå om der dannes fast stof, når opløsninger indeholdende nedenstående blandes:

\textup{AgNO}_{3\; (aq)}\textup{\; og\; }\textup{K}_{2}\textup{S}_{(aq)}

20 / 69

Fastslå om der dannes fast stof, når opløsninger indeholdende nedenstående blandes:

\textup{CaCl}_{2\; (aq)}\textup{\; og\; }\textup{Na}_{2}\textup{SO}_{4\; (aq)}

21 / 69

Fastslå om der dannes fast stof, når opløsninger indeholdende nedenstående blandes:

\textup{CuCl}_{2\; (aq)}\textup{\; og\; }\textup{Li}_{3}\textup{PO}_{4\; (aq)}

22 / 69

Beregn masseprocenten (m/m) for nedenstående opløsning:

25 g KCl og 125 g H2O

Angiv svaret uden '%'-tegn

23 / 69

Beregn masseprocenten (m/m) for nedenstående opløsning:

8,0 g CaCl2 i 80,0 g CaCl2-opløsning

Angiv svaret uden '%'-tegn

24 / 69

Beregn masseprocenten (m/m) for nedenstående opløsning:

12 g sucrose i 225 g sucroseopløsning

Angiv svaret uden '%'-tegn

25 / 69

Beregn masse-volumenprocenten (m/v) for nedenstående opløsning:

75 g Na2SO4 i 250 mL Na2SO4-opløsning

Angiv svare uden '%'-tegn

26 / 69

Beregn masse-volumenprocenten (m/v) for nedenstående opløsning:

39 g sucrose i 355 mL kulsyreholdig drik

Angiv svare uden '%'-tegn

27 / 69

Beregn molariteten (M) for nedenstående opløsning:

2,00 mol glucose i 4,00 L glucoseopløsning

28 / 69

Beregn molariteten (M) for nedenstående opløsning:

5,85 g NaCl i 40,0 mL NaCl-opløsning

29 / 69

Beregn molariteten (M) for nedenstående opløsning:

4,00 g KOH i 2,00 L KOH-opløsning

30 / 69

En mundskyllevæske indeholder 22,5% (v/v) alkohol. Hvis en flaske mundskyllevæske indeholder 355 mL, hvor mange milliliter alkohol er der så i flasken?

31 / 69

Beregn mængden af opløst stof i gram eller milliliter, som nedenstående mængde indeholder:

5,0 g LiNO3 fra en 25% (m/m) LiNO3-opløsning

32 / 69

Beregn mængden af opløst stof i gram eller milliliter, som nedenstående mængde indeholder:

40,0 g KOH fra en 10,0% (m/v) KOH-opløsning

33 / 69

Beregn mængden af opløst stof i gram eller milliliter, som nedenstående mængde indeholder:

2,0 mL myresyre fra en 10,0% (v/v) myresyreopløsning

34 / 69

Beregn hvor mange gram opløst stof som behøves, for at lave nedenstående opløsning:

2,00 L af en 1,50 M NaOH-opløsning

35 / 69

Beregn hvor mange gram opløst stof som behøves, for at lave nedenstående opløsning:

125 mL af en 0,200 M KCl-opløsning

36 / 69

Beregn hvor mange gram opløst stof som behøves, for at lave nedenstående opløsning:

25,0 mL af en 3,50 M HCl-opløsning

37 / 69

Beregn den ønskede volumen der behøves, for at opnå nedenstående:

Liter af en 2,00 M NaOH-opløsning, for at opnå 3,00 mol NaOH

38 / 69

Beregn den ønskede volumen der behøves, for at opnå nedenstående:

Liter af en 1,50 M NaCl-opløsning, for at opnå 15,0 molm NaCl

39 / 69

Beregn den ønskede volumen der behøves, for at opnå nedenstående:

Milliliter af en 0,800 M Ca(NO3)2-opløsning, for at opnå 0,0500 mol af Ca(NO3)2

40 / 69

Beregn volumen, i milliliter, for nedenstående som giver den ønskede mængde opløst stof:

12,5 g Na2CO3 fra en 0,120 M Na2CO3-opløsning

41 / 69

Beregn volumen, i milliliter, for nedenstående som giver den ønskede mængde opløst stof:

0,850 mol af NaNO3 fra en 0,500 M NaNO3-opløsning

42 / 69

Beregn volumen, i milliliter, for nedenstående som giver den ønskede mængde opløst stof:

30,0 g LiOH fra en 2,70 M LiOH-opløsning

43 / 69

Beregn den endelige koncentration (M) når nedenstående fortynding foretages:

0,150 L af en 6,00 M HCl-opløsning, fortyndes med vand til et endeligt volumen på 0,500 L

44 / 69

Beregn den endelige koncentration (M) når nedenstående fortynding foretages:

Vand tilføres til 0,50 L af en 12 M NaOH-opløsning, til et endeligt volumen på 3,0 L fortyndet NaOH-opløsning.

45 / 69

Beregn den endelige koncentration (m/v) når nedenstående fortynding foretages:

En 10,0 mL prøve af en 25% (m/v) KOH-opløsning, fortyndes med vand, så det endelige volumen er 100,0 mL

Angiv svaret uden '%'-tegn

46 / 69

Beregn den endelige koncentration (m/v) når nedenstående fortynding foretages:

En 50,0 mL prøve af en 15% (m/v) H2SO4-opløsning, fortyndes med vand, så det endelige volumen er 250 mL

Angiv svaret uden '%'-tegn

47 / 69

Bestem volumenet, i milliliter, der behøves for at forberede følgende opløsning:

En 1,50 M HCl-opløsning, forberedt fra 20,0 mL af en 6,00 M HCl-opløsning.

48 / 69

Bestem volumenet, i milliliter, der behøves for at forberede følgende opløsning:

En 2,0% (m/v) LiCl-opløsning, forberedt fra 50,0 mL af en 10,0 % (m/v) LiCl-opløsning.

49 / 69

Bestem volumenet, i milliliter, der behøves for at forberede følgende opløsning:

En 0,500 M H3PO4-opløsning, forberedt fra 50,0 mL af en 6,00 M H3PO4-opløsning.

50 / 69

Bestem volumenet, i milliliter, der behøves for at forberede følgende opløsning:

En 5,0% (m/v) glucose-opløsning, forberedt fra 75 mL af en 12% (m/v) glucoseopløsning.

51 / 69

Besvar nedenstående spørgsmål, for denne reaktion:

\textup{Pb(NO}_{3}\textup{)}_{2\; (aq)}+2\textup{KCl}_{(aq)}\rightarrow \textup{PbCl}_{2\; (s)}+2\textup{KNO}_{3\; (aq)}

Hvor mange gram PbCl2 dannes der fra 50,0 mL af en 1,50 M KCl-opløsning?

52 / 69

Besvar nedenstående spørgsmål, for denne reaktion:

\textup{Pb(NO}_{3}\textup{)}_{2\; (aq)}+2\textup{KCl}_{(aq)}\rightarrow \textup{PbCl}_{2\; (s)}+2\textup{KNO}_{3\; (aq)}

Hvor mange milliliter af en 2,00 M Pb(NO3)2-opløsning vil reagere med 50,0 mL af en 1,50 M KCl-opløsning?

53 / 69

Besvar nedenstående spørgsmål, for denne reaktion:

\textup{Pb(NO}_{3}\textup{)}_{2\; (aq)}+2\textup{KCl}_{(aq)}\rightarrow \textup{PbCl}_{2\; (s)}+2\textup{KNO}_{3\; (aq)}

Hvad er molariteten for 20,0 mL KCl-opløsning, som reagerer fuldstændigt med 30,0 mL af en 0,400 M Pb(NO3)2-opløsning?

54 / 69

Besvar nedenstående spørgsmål for følgende reaktion:

\textup{Mg}_{(s)}+2\textup{HCl}_{(aq)}\rightarrow \textup{H}_{2\; (g)}+\textup{MgCl}_{2\; (aq)}

Hvor mange milliliter af en 6,00 M HCl-opløsning, kræves der for at reagere med 15,0 g magnesium?

55 / 69

Besvar nedenstående spørgsmål for følgende reaktion:

\textup{Mg}_{(s)}+2\textup{HCl}_{(aq)}\rightarrow \textup{H}_{2\; (g)}+\textup{MgCl}_{2\; (aq)}

Hvor mange liter hydrogengas kan der dannes ved STP, når 0,500 L af en 2,00 M HCl-opløsning reagerer med et overskud af magnesium?

56 / 69

Besvar nedenstående spørgsmål for følgende reaktion:

\textup{Mg}_{(s)}+2\textup{HCl}_{(aq)}\rightarrow \textup{H}_{2\; (g)}+\textup{MgCl}_{2\; (aq)}

Hvad er molariteten på en HCl-opløsning, hvis 45,2 mL af HCl-opløsningen reagerer med et overskud af magnesium, og danner 5,20 L H2-gas ved 735 mmHg og 25 ºC?

57 / 69

Klassificer følgende som en karakteristik for en opløsning, en kolloid, eller en suspension:

En blanding der ikke kan adskilles af en halvgennemtrængelig membran...?

58 / 69

Klassificer følgende som en karakteristik for en opløsning, en kolloid, eller en suspension:

En blanding der lagdeler sig når den står urørt...?

59 / 69

Beregn molaliteten (m) af følgende opløsning:

325 g methanol, en ikke-elektrolyt, som kommes i 455 g vand.

60 / 69

Beregn molaliteten (m) af følgende opløsning:

640 g af antifrostvæsken propylkenglycol, C3H8O2, en ikke-elektrolyt, der opløses i 1,22 kg vand.

61 / 69

Beregn frysepunktet og kogepunktet, i ºC, for nedenstående blanding:

325 g methanol, en ikke-elektrolyt, tilføjet til 455 g vand.

Angiv svaret som 'frysepunkt/kogepunkt' og uden 'ºC'.

62 / 69

Beregn frysepunktet og kogepunktet, i ºC, for nedenstående blanding:

640 g af antifrostvæsken propylkenglycol, C3H8O2, en ikke-elektrolyt, der opløses i 1,22 kg vand.

Angiv svaret som 'frysepunkt/kogepunkt' og uden 'ºC'.

63 / 69

To opløsninger, en 10% (m/v) stivelsesopløsning og en 1% (m/v), er adskilt af en halvgennemtrængelig membran. Stivelse er en kolloid-blanding.

Hvilket rum har det største osmotiske tryk?

64 / 69

To opløsninger, en 10% (m/v) stivelsesopløsning og en 1% (m/v), er adskilt af en halvgennemtrængelig membran. Stivelse er en kolloid-blanding.

I hvilken retning vil vandet flyde i begyndelsen?

65 / 69

To opløsninger, en 10% (m/v) stivelsesopløsning og en 1% (m/v), er adskilt af en halvgennemtrængelig membran. Stivelse er en kolloid-blanding.

I hvilet rum, vil væskevolumenet stige?

66 / 69

Er nedenstående opløsning isotonisk, hypotonisk, eller hypertonisk, sammenlignet med et rødt blodlegeme?

Distilleret vand er...?

67 / 69

Er nedenstående opløsning isotonisk, hypotonisk, eller hypertonisk, sammenlignet med et rødt blodlegeme?

En 1% (m/v) glucoseopløsning er...?

68 / 69

Er nedenstående opløsning isotonisk, hypotonisk, eller hypertonisk, sammenlignet med et rødt blodlegeme?

En 0,9% (m/v) NaCl-opløsning er...?

69 / 69

Er nedenstående opløsning isotonisk, hypotonisk, eller hypertonisk, sammenlignet med et rødt blodlegeme?

En 15% (m/v) glucoseopløsning er...?

Your score is

The average score is 25%

Afslut