13. Reaktionshastighed og kemisk ligevægt

Tidligere, så vi på kemiske reaktioner, og bestemte mængden af stoffer der reagerer og produkterne der dannes. Nu er vi interesseret i, hvor stærkt en reaktion forløber. Hvis vi ved hvor stærkt noget medicin virker på kroppen, kan vi tilpasse tiden, hvori medicinen tages. I byggebranchen, tilføjes der stoffer til cement, for at få det til at tørre hurtigere, så arbejdet hurtigere kan komme videre. Nogle reaktioner som for eksempel eksplosioner eller dannelsen af bundfald, sker meget hurtigt. Når vi steger en kylling, eller bager en kage, er reaktionen langsommere. Nogle reaktioner som for eksempel når sølv anløber, og kroppens aldringsproces, er meget langsommere (se figur 13.1). Vi vil se, at nogle reaktioner behøver energi, mens andre reaktioner frigiver energi. Vi brænder benzin i vores bilmotorer, for at producere energi, der kan drive vores biler. I dette kapitel, vil vi også se på, hvilken effekt det har på reaktionshastigheden, at ændre koncentrationerne af reaktanter eller produkter.

Figur 13.1 – Reaktionshastighederne varierer meget for de daglige processer. En banan bliver overmoden i løbet af få dage, sølv anløber i løbet af få måneder, mens aldringsprocessen hos mennesker tager mange år.

Indtil nu, har vi kun antaget af en reaktion kun foregår i den fortløbende retning, fra reaktanter til produkter. I mange reaktioner, finder imidlertid også den modsatrettede proces sted, idet produkter kolliderer og gendanner reaktanterne. Når den fortløbende og tilbageløbende reaktion sker med den samme hastighed, forbliver mængden af reaktanter og produkter den samme. Når denne balance i reaktionshastighederne frem og tilbage er nået, siger vi, at reaktionen har nået en ligevægt. Ved ligevægten, er både reaktanter og produkter tilstede. Nogle reaktionsblandinger indeholder hovedsageligt reaktanter og danner kun få produkter, hvor andre hovedsageligt indeholder produkter og få reaktanter.

13.1 – Reaktionshastigheder →