Reaktionshastighed og kemisk ligevægt – Quiz

Kapitel 13 - Reaktionshastighed og kemisk ligevægt

Tidligere, så vi på kemiske reaktioner, og bestemte mængden af stoffer der reagerer og produkterne der dannes. Nu er vi interesseret i, hvor stærkt en reaktion forløber. Hvis vi ved hvor stærkt noget medicin virker på kroppen, kan vi tilpasse tiden, hvori medicinen tages. I byggebranchen, tilføjes der stoffer til cement, for at få det til at tørre hurtigere, så arbejdet hurtigere kan komme videre. Nogle reaktioner som for eksempel eksplosioner eller dannelsen af bundfald, sker meget hurtigt. Når vi steger en kylling, eller bager en kage, er reaktionen langsommere. Nogle reaktioner som for eksempel når sølv anløber, og kroppens aldringsproces, er meget langsommere. Vi vil se, at nogle reaktioner behøver energi, mens andre reaktioner frigiver energi. Vi brænder benzin i vores bilmotorer, for at producere energi, der kan drive vores biler. I dette kapitel, vil vi også se på, hvilken effekt det har på reaktionshastigheden, at ændre koncentrationerne af reaktanter eller produkter.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 13. Der er en del beregningsspørgsmål, så hav en lommeregner parat.

1 / 35

Hvordan vil en ændring af nedenstående påvirke reaktionshastigheden for følgende reaktion:

2\textup{SO}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{SO}_{3\; (g)}

Tilførelse af mere SO2 (g)

2 / 35

Hvordan vil en ændring af nedenstående påvirke reaktionshastigheden for følgende reaktion:

2\textup{SO}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{SO}_{3\; (g)}

Temperaturen øges

3 / 35

Hvordan vil en ændring af nedenstående påvirke reaktionshastigheden for følgende reaktion:

2\textup{SO}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{SO}_{3\; (g)}

Der tilføres en katalysator

4 / 35

Hvordan vil en ændring af nedenstående påvirke reaktionshastigheden for følgende reaktion:

2\textup{SO}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{SO}_{3\; (g)}

Der fjernes noget O2 (g)

5 / 35

Er nedenstående udsagn udtryk for en reaktion i ligevægt eller en reaktion der ikke er i ligevægt?

Hastigheden på den fortløbende reaktion, er dobbelt så hurtigt som hastigheden på den tilbageløbende reaktion.

6 / 35

Er nedenstående udsagn udtryk for en reaktion i ligevægt eller en reaktion der ikke er i ligevægt?

Reaktanternes og produkternes koncentrationer ændres ikke.

7 / 35

Er nedenstående udsagn udtryk for en reaktion i ligevægt eller en reaktion der ikke er i ligevægt?

Hastigheden på den tilbageløbende reaktion, ændres ikke.

8 / 35

Hvilken af nedenstående ligevægtskonstantligning, er den korrekte for denne reaktion:

\textup{CH}_{4\; (g)}+2\textup{H}_{2}\textup{S}_{(g)}\rightleftharpoons \textup{CS}_{2\; (g)}+4\textup{H}_{2\; (g)}

\textup{A}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{CS}_{2}][\textup{H}_{2}]}{[\textup{CH}_{4}][\textup{H}_{2}\textup{S}]}

\textup{B}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{CH}_{4}][\textup{H}_{2}\textup{S}]}{[\textup{CS}_{2}][\textup{H}_{2}]}

\textup{C}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{CS}_{2}][\textup{H}_{2}]^{4}}{[\textup{CH}_{4}][\textup{H}_{2}\textup{S}]^{2}}

\textup{D}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{CH}_{4}][\textup{H}_{2}\textup{S}]^{2}}{[\textup{CS}_{2}][\textup{H}_{2}]^{4}}

9 / 35

Hvilken af nedenstående ligevægtskonstantligning, er den korrekte for denne reaktion:

2\textup{NO}_{(g)}\rightleftharpoons \textup{N}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}

\textup{A}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{N}_{2}][\textup{O}_{2}]}{[\textup{NO}_{2}]^{2}}

\textup{B}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{NO}_{2}]^{2}}{[\textup{N}_{2}][\textup{O}_{2}]}

\textup{C}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{N}_{2}][\textup{O}_{2}]}{[\textup{NO}_{2}]}

\textup{D}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{NO}_{2}]}{[\textup{N}_{2}][\textup{O}_{2}]}

10 / 35

Hvilken af nedenstående ligevægtskonstantligning, er den korrekte for denne reaktion:

2\textup{SO}_{3\; (g)}+\textup{CO}_{2\; (g)}\rightleftharpoons \textup{CS}_{2\; (g)}+4\textup{O}_{2\; (g)}

\textup{A}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{SO}_{3}][\textup{CO}_{2}]}{[\textup{CS}_{2}][\textup{O}_{2}]}

\textup{B}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{CS}_{2}][\textup{O}_{2}]}{[\textup{SO}_{3}][\textup{CO}_{2}]}

\textup{C}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{SO}_{3}]^{2}[\textup{CO}_{2}]}{[\textup{CS}_{2}][\textup{O}_{2}]^{4}}

\textup{D}\; \; \; K_{\textup{c}}=\frac{[\textup{CS}_{2}][\textup{O}_{2}]^{4}}{[\textup{SO}_{3}^{2}][\textup{CO}_{2}]}

11 / 35

Angiv nedenstående reaktion, som en homogen ligevægt eller en heterogen ligevægt:

2\textup{O}_{3\; (g)}\rightleftharpoons 3\textup{O}_{2\; (g)}

12 / 35

Angiv nedenstående reaktion, som en homogen ligevægt eller en heterogen ligevægt:

2\textup{NaHCO}_{3\; (s)}\rightleftharpoons \textup{Na}_{2}\textup{CO}_{3\; (s)}+\textup{CO}_{2\; (g)}+\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

13 / 35

Angiv nedenstående reaktion, som en homogen ligevægt eller en heterogen ligevægt:

\textup{CH}_{4\; (g)}+\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}\rightleftharpoons 3\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{CO}_{(g)}

14 / 35

Angiv nedenstående reaktion, som en homogen ligevægt eller en heterogen ligevægt:

4\textup{HCl}_{(g)}+\textup{Si}_{(s)}\rightleftharpoons \textup{SiCl}_{4\; (l)}+2\textup{H}_{2\; (g)}

15 / 35

Hvad er den nummeriske værdi af Kc for følgende reaktion, hvis reaktionsblandingen indeholder 0,030 M N2O4 og 0,21 M NO2:

\textup{N}_{2}\textup{O}_{4\; (g)}\rightleftharpoons 2\textup{NO}_{2\; (g)}

16 / 35

Hvad er den nummeriske værdi af Kc for følgende reaktion, hvis reaktionsblandingen indeholder 0,51 M CO, 0,30 M H2, 1,8 M CH4, og 2,0 M H2O:

\textup{CO}_{2\; (g)}+\textup{H}_{2\; (g)}\rightleftharpoons \textup{CO}_{(g)}+\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

17 / 35

Hvad er den nummeriske værdi af Kc for følgende reaktion, hvis reaktionsblandingen ved 750 ºC indeholder 0,20 M CO, og 0,052 M CO2:

\textup{FeO}_{(s)}+\textup{CO}_{(g)}\rightleftharpoons \textup{Fe}_{(s)}+\textup{CO}_{2\; (g)}

18 / 35

Angiv, om nedenstående ligevægtsblanding indeholder hovedsageligt reaktanter eller hovedsageligt produkter:

\textup{Cl}_{2\; (g)}+\textup{NO}_{(g)}\rightleftharpoons 2\textup{NOCl}_{(g)}\; \; \; \; \; K_{\textup{c}}=3,7\cdot 10^{8}

19 / 35

Angiv, om nedenstående ligevægtsblanding indeholder hovedsageligt reaktanter eller hovedsageligt produkter:

2\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{S}_{2\; (g)}\rightleftharpoons 2\textup{H}_{2}\textup{S}_{(g)}\; \; \; \; \; K_{\textup{c}}=1,1\cdot 10^{7}

20 / 35

Angiv, om nedenstående ligevægtsblanding indeholder hovedsageligt reaktanter eller hovedsageligt produkter:

3\textup{O}_{2\; (g)}\rightleftharpoons 2\textup{O}_{3\; (g)}\; \; \; \; \; K_{\textup{c}}=1,7\cdot 10^{-56}

21 / 35

Ligevægtskonstanten for denne reaktion er Kc = 54:

\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{I}_{2\; (g)}\rightleftharpoons 2\textup{HI}_{(g)}

Hvis ligevægtsblandingen indeholder 0,015 M I2, og 0,030 M HI, hvad er den molære koncentration af H2?

22 / 35

Kc for nedenstående reaktion ved 100 ºC, er 2,0. Hvis ligevægtsblandingen indeholder 2,0 M NO, og 1,0 M Br2, hvad er den molære koncentration af NOBr?

2\textup{NOBr}_{(g)}\rightleftharpoons 2\textup{NO}_{(g)}+\textup{Br}_{2\; (g)}

23 / 35

I den nedre del af Jordens atmosfære, omdannet oxygen til ozon (O3) ved hjælp fra energien ti lyn:

3\textup{O}_{2\; (g)}+\textup{varme}\rightleftharpoons 2\textup{O}_{3\; (g)}

For nedenstående ændring i ligevægten, angiv om ligevægten forskydes mod produkterne, mod reaktanterne, eller ikke forskydes:

Tilføj mere O2 (g).

24 / 35

I den nedre del af Jordens atmosfære, omdannet oxygen til ozon (O3) ved hjælp fra energien ti lyn:

3\textup{O}_{2\; (g)}+\textup{varme}\rightleftharpoons 2\textup{O}_{3\; (g)}

For nedenstående ændring i ligevægten, angiv om ligevægten forskydes mod produkterne, mod reaktanterne, eller ikke forskydes:

Tilføj mere O3 (g).

25 / 35

I den nedre del af Jordens atmosfære, omdannet oxygen til ozon (O3) ved hjælp fra energien ti lyn:

3\textup{O}_{2\; (g)}+\textup{varme}\rightleftharpoons 2\textup{O}_{3\; (g)}

For nedenstående ændring i ligevægten, angiv om ligevægten forskydes mod produkterne, mod reaktanterne, eller ikke forskydes:

Øger temperaturen

26 / 35

I den nedre del af Jordens atmosfære, omdannet oxygen til ozon (O3) ved hjælp fra energien ti lyn:

3\textup{O}_{2\; (g)}+\textup{varme}\rightleftharpoons 2\textup{O}_{3\; (g)}

For nedenstående ændring i ligevægten, angiv om ligevægten forskydes mod produkterne, mod reaktanterne, eller ikke forskydes:

Øger volumenet af beholderen

27 / 35

I den nedre del af Jordens atmosfære, omdannet oxygen til ozon (O3) ved hjælp fra energien ti lyn:

3\textup{O}_{2\; (g)}+\textup{varme}\rightleftharpoons 2\textup{O}_{3\; (g)}

For nedenstående ændring i ligevægten, angiv om ligevægten forskydes mod produkterne, mod reaktanterne, eller ikke forskydes:

Tilfører en katalysator

28 / 35

Saltsyre kan fremstilles, ved at lade hydrogengas og chlorgas reagere:

\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{Cl}_{2\; (g)}\rightleftharpoons 2\textup{HCl}_{(g)}

Angiv om nedenstående ændring til ligevægten, vil forskyde ligevægten i regning af produkterne, i retning af reaktanterne, eller ligevægten ikke forskydes.

Tilfør mere H2 (g).

29 / 35

Saltsyre kan fremstilles, ved at lade hydrogengas og chlorgas reagere:

\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{Cl}_{2\; (g)}\rightleftharpoons 2\textup{HCl}_{(g)}

Angiv om nedenstående ændring til ligevægten, vil forskyde ligevægten i regning af produkterne, i retning af reaktanterne, eller ligevægten ikke forskydes.

Øge temperaturen.

30 / 35

Saltsyre kan fremstilles, ved at lade hydrogengas og chlorgas reagere:

\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{Cl}_{2\; (g)}\rightleftharpoons 2\textup{HCl}_{(g)}

Angiv om nedenstående ændring til ligevægten, vil forskyde ligevægten i regning af produkterne, i retning af reaktanterne, eller ligevægten ikke forskydes.

Fjerne noget HCl(g).

31 / 35

Saltsyre kan fremstilles, ved at lade hydrogengas og chlorgas reagere:

\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{Cl}_{2\; (g)}\rightleftharpoons 2\textup{HCl}_{(g)}

Angiv om nedenstående ændring til ligevægten, vil forskyde ligevægten i regning af produkterne, i retning af reaktanterne, eller ligevægten ikke forskydes.

Tilføre en katalysator.

32 / 35

Saltsyre kan fremstilles, ved at lade hydrogengas og chlorgas reagere:

\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{Cl}_{2\; (g)}\rightleftharpoons 2\textup{HCl}_{(g)}

Angiv om nedenstående ændring til ligevægten, vil forskyde ligevægten i regning af produkterne, i retning af reaktanterne, eller ligevægten ikke forskydes.

Fjerne noget Cl2 (g).

33 / 35

En mættet opløsning af bariumsulfat, BaSO4, har [Ba2+] = 1 · 10-5 M, og [SO42-] = 1 · 10-5 M. Hvad er den numeriske værdi af Ksp for BaSO4?

Angiv potenser som f.eks. 10-5 som 10^-5 i svaret, og på formen 1,1 x 10^-5 for at skrive 1,1 · 10-5

34 / 35

En mættet opløsning af sølvcarbonat, Ag2CO3, har [Ag+] = 2,6 · 10-4 M, og [CO32-] = 1,3 · 10-4 M. Hvad er den numeriske værdi af Ksp for Ag2CO3?

Angiv potenser som f.eks. 10-5 som 10^-5 i svaret, og på formen 1,1 x 10^-5 for at skrive 1,1 · 10-5

35 / 35

Hvad er den molære opløselighed, S, for AgCl i en opløsning hvor [Ag+] = 2,0 · 10-3 M, og Ksp = 1,8 · 10-10?

Angiv potenser som f.eks. 10-5 som 10^-5 i svaret, og på formen 1,1 x 10^-5 for at skrive 1,1 · 10-5

Your score is

The average score is 48%

Afslut