Syrer og baser – Quiz

Kapitel 14 - Syrer og baser

Syrer og baser er vigtige stoffer for sundhed, industrien, og miljøet. En af de almindeligste karakteristika for syrer, er deres sure smag. Citroner og grapefrugter er sure, fordi de indeholder organiske syrer så som citronsyre og ascorbinsyre (C vitamin). Eddike smager surt, fordi det indeholder eddikesyre. Vi producerer mælkesyre i vores muskler når vi dyrker motion. Syre fra bakterier gør mælken sur, ved produktionen af yoghurt og hytteost. Vi har saltsyre i vores maver, der hjælper os med at nedbryde maden. Nogle gange tager vi Balancid, der er baser som for eksempel natriumbicarbonat eller magnesiumhydroxid, for at neutralisere effekten af for meget mavesyre.

Syrer og baser har mange anvendelser i den kemiske industri. Svovlsyre, H2SO4, er verdens mest producerede kemikalie. Det anvendes til produktion af gødning og plastic, til fremstilling af vaskemidler, og til at lede elektricitet i blybatterier på biler. Basen natriumhydroxid, NaOH, bruges i produktionen af papirmasse og papir, i fremstillingen af sæbe, i tekstilindustrien, og i fremstillingen af glas.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 13. Der er en del beregningsspørgsmål, så hav en lommeregner parat.

1 / 63

Angiv, om nedenstående udsagn er indikere en syre, en base, eller begge

Har en sur smag.

2 / 63

Angiv, om nedenstående udsagn er indikere en syre, en base, eller begge

Neutraliserer baser.

3 / 63

Angiv, om nedenstående udsagn er indikere en syre, en base, eller begge

Danner H+-ioner i vand.

4 / 63

Angiv, om nedenstående udsagn er indikere en syre, en base, eller begge

Har navnet bariumhydroxid.

5 / 63

Angiv, om nedenstående udsagn er indikere en syre, en base, eller begge

Er en elektrolyt

6 / 63

Angiv, om nedenstående udsagn er indikere en syre, en base, eller begge

Føles 'fedtet'.

7 / 63

Angiv, om nedenstående udsagn er indikere en syre, en base, eller begge

Kan lede en elektrisk strøm.

8 / 63

Angiv, om nedenstående udsagn er indikere en syre, en base, eller begge

Danner OH--ioner i vand.

9 / 63

Navngiv nedenstående syre eller base:

\textup{HCl}

10 / 63

Navngiv nedenstående syre eller base:

\textup{Ca(OH)}_{2}

11 / 63

Navngiv nedenstående syre eller base:

\textup{H}_{2}\textup{CO}_{3}

12 / 63

Navngiv nedenstående syre eller base:

\textup{HNO}_{3}

13 / 63

Navngiv nedenstående syre eller base:

\textup{H}_{2}\textup{SO}_{4}

14 / 63

Navngiv nedenstående syre eller base:

\textup{HBrO}_{2}

15 / 63

Navngiv nedenstående syre eller base:

16 / 63

Skriv den kemiske formel for nedenstående syre eller base:

Rubidiumhydroxid

Angiv svaret for denne form, for f.eks. svovlsyre: H2SO4

17 / 63

Skriv den kemiske formel for nedenstående syre eller base:

Flussyre/hydrogenfluorid

Angiv svaret for denne form, for f.eks. svovlsyre: H2SO4

18 / 63

Skriv den kemiske formel for nedenstående syre eller base:

Myresyre/methansyre

Angiv svaret for denne form, for f.eks. svovlsyre: H2SO4

19 / 63

Skriv den kemiske formel for nedenstående syre eller base:

Lithiumhydroxid

Angiv svaret for denne form, for f.eks. svovlsyre: H2SO4

20 / 63

Skriv den kemiske formel for nedenstående syre eller base:

Ammoniumhydroxid

Angiv svaret for denne form, for f.eks. svovlsyre: H2SO4

21 / 63

Skriv den kemiske formel for nedenstående syre eller base:

Periodsyre (udtales per-iod-syre)

Angiv svaret for denne form, for f.eks. svovlsyre: H2SO4

22 / 63

Identificer reaktanten der er en Brønsted-Lowry syre, og den reaktant der er en Brønsted-Lowry base i nedenstående reaktion:

\textup{HI}_{(aq)}+\textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}\rightarrow \textup{I}^{-}_{(aq)}+ \textup{H}_{3}\textup{O}^{+}_{(aq)}

23 / 63

Identificer reaktanten der er en Brønsted-Lowry syre, og den reaktant der er en Brønsted-Lowry base i nedenstående reaktion:

\textup{F}^{-}_{(aq)}+\textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}\rightleftharpoons \textup{HF}_{(aq)}+\textup{OH}^{-}_{(aq)}

24 / 63

Identificer reaktanten der er en Brønsted-Lowry syre, og den reaktant der er en Brønsted-Lowry base i nedenstående reaktion:

\textup{H}_2\textup{S}_{(aq)}+\textup{CH}_{3}-\textup{CH}_{2}-\textup{NH}_{2\; (aq)}\rightleftharpoons \textup{HS}^{-}_{(aq)}+\textup{CH}_{3}-\textup{CH}_{2}-\textup{NH}^{+}_{3\; (aq)}

25 / 63

Skriv formlen på den korresponderende base for nedenstående syre:

\textup{HF}

Skriv svaret på denne form der er et eksempel for HBr: Br-

26 / 63

Skriv formlen på den korresponderende base for nedenstående syre:

\textup{H}_{2}\textup{O}

Skriv svaret på denne form der er et eksempel for HBr: Br-

27 / 63

Skriv formlen på den korresponderende syre for nedenstående base:

\textup{H}_{2}\textup{O}

Skriv svaret på denne form der er et eksempel for HBr: Br-

28 / 63

Skriv formlen på den korresponderende syre for nedenstående base:

\textup{ClO}^{-}_{4}

Skriv svaret på denne form der er et eksempel for HBr: Br-

29 / 63

Angiv, hvilken af nedenstående syrepar, der er den stærkeste:

\textup{HBr}\; \; \; \textup{eller}\; \; \; \textup{HNO}_{2}

30 / 63

Angiv, hvilken af nedenstående syrepar, der er den stærkeste:

\textup{H}_{3}\textup{PO}_{4}\; \; \; \textup{eller}\; \; \; \textup{HSO}^{-}_{4}

31 / 63

Angiv, hvilken af nedenstående syrepar, der er den stærkeste:

\textup{HCN}\; \; \; \textup{eller}\; \; \; \textup{H}_{2}\textup{CO}_{3}

32 / 63

Angiv, hvilken af nedenstående syrepar, der er den svageste:

\textup{HCl}\; \; \; \textup{eller}\; \; \; \textup{HSO}^{-}_{4}

33 / 63

Angiv, hvilken af nedenstående syrepar, der er den svageste:

\textup{HNO}_{2}\; \; \; \textup{eller}\; \; \; \textup{HF}

34 / 63

Angiv, hvilken af nedenstående syrepar, der er den svageste:

\textup{HCO}^{-}_{3}\; \; \; \textup{eller}\; \; \; \textup{NH}^{+}_{4}

35 / 63

Forudsig, om nedenstående reaktion, vil indeholde hovedsageligt reaktanter, eller hovedsageligt produkter:

\textup{H}_{2}\textup{CO}_{3\; (aq)}+\textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}\rightleftharpoons \textup{HCO}^{-}_{3\; (aq)}+\textup{H}_{3}\textup{O}^{+}_{aq}

36 / 63

Forudsig, om nedenstående reaktion, vil indeholde hovedsageligt reaktanter, eller hovedsageligt produkter:

\textup{NH}^{+}_{4}+\textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}\rightleftharpoons \textup{NH}_{3\; (aq)}+\textup{H}_{3}\textup{O}^{+}

37 / 63

Forudsig, om nedenstående reaktion, vil indeholde hovedsageligt reaktanter, eller hovedsageligt produkter:

\textup{HNO}_{2\; (aq)}+\textup{NH}_{3\; (aq)}\rightleftharpoons \textup{NO}^{-}_{2\; (aq)}+\textup{NH}^{+}_{4\; (aq)}

38 / 63

Angiv, hvilke udsagn der er korrekte: En stærk syre...

39 / 63

Angiv, om nedenstående opløsning er sur, basisk, eller neutral:

[\textup{H}_{3}\textup{O}^{+}]=2,0\cdot 10^{-5}\; \textup{M}

40 / 63

Angiv, om nedenstående opløsning er sur, basisk, eller neutral:

[\textup{H}_{3}\textup{O}^{+}]=1,4\cdot 10^{-9}\; \textup{M}

41 / 63

Angiv, om nedenstående opløsning er sur, basisk, eller neutral:

[\textup{OH}^{-}]=8,0\cdot 10^{-3}\; \textup{M}

42 / 63

Angiv, om nedenstående opløsning er sur, basisk, eller neutral:

[\textup{OH}^{-}]=3,5\cdot 10^{-10}\; \textup{M}

43 / 63

Beregn [H3O+] for denne opløsning, som har nedenstående [OH-]:

Kaffe, 1,0 · 10-9 M

Skriv svaret på denne form - 1,0x10^-9

44 / 63

Beregn [H3O+] for denne opløsning, som har nedenstående [OH-]:

Sæbe, 1,0 · 10-6 M

Skriv svaret på denne form - 1,0x10^-9

45 / 63

Beregn [H3O+] for denne opløsning, som har nedenstående [OH-]:

Citronsaft, 4,0 · 10-13 M

Skriv svaret på denne form - 1,0x10^-9

46 / 63

Beregn [OH-] for denne opløsning, som har nedenstående [H3O+]

Eddike, 1,0 · 10-3 M

Skriv svaret på denne form - 1,0x10^-9

47 / 63

Beregn [OH-] for denne opløsning, som har nedenstående [H3O+]

KOH opløsning, 4,0 · 10-13 M

Skriv svaret på denne form - 1,0x10^-9

48 / 63

Angiv, om nedenstående opløsning er sur, basisk, eller neutral:

Blod, pH 7,38

49 / 63

Angiv, om nedenstående opløsning er sur, basisk, eller neutral:

Eddike, pH 2,8

50 / 63

Angiv, om nedenstående opløsning er sur, basisk, eller neutral:

Afløbsrens, pOH 2,8

51 / 63

Angiv, om nedenstående opløsning er sur, basisk, eller neutral:

Tomater, pH 4,2

52 / 63

Angiv, om nedenstående opløsning er sur, basisk, eller neutral:

Rent vand, pH 7,0

53 / 63

Beregn pH for nedenstående opløsning, hvor følgende er oplyst:

[\textup{H}_{3}\textup{O}^{+}]=1,0\cdot 10^{-4}\; \textup{M},

Angiv resultatet med to decimaler.

54 / 63

Beregn pH for nedenstående opløsning, hvor følgende er oplyst:

[\textup{H}_{3}\textup{O}^{+}]=3,0\cdot 10^{-9}\; \textup{M},

Angiv resultatet med to decimaler.

55 / 63

Beregn pH for nedenstående opløsning, hvor følgende er oplyst:

[\textup{H}_{3}\textup{O}^{+}]=6,7\cdot 10^{-8}\; \textup{M},

Angiv resultatet med to decimaler.

56 / 63

Beregn pH for nedenstående opløsning, hvor følgende er oplyst:

[\textup{HO}^{-}]=1,0\cdot 10^{-5}\; \textup{M},

Angiv resultatet med to decimaler.

57 / 63

Beregn pH for nedenstående opløsning, hvor følgende er oplyst:

[\textup{HO}^{-}]=2,5\cdot 10^{-11}\; \textup{M},

Angiv resultatet med to decimaler.

58 / 63

Beregn pH for nedenstående opløsning, hvor følgende er oplyst:

[\textup{HO}^{-}]=8,2\cdot 10^{-4}\; \textup{M},

Angiv resultatet med to decimaler.

59 / 63

Hvad er molariteten på en opløsning af HCl, hvis 5,00 mL af HCl-opløsningen titreres til omslag, med 28,6 mL 0,145 M NaOH?

\textup{HCl}_{(aq)}+\textup{NaOH}_{(aq)}\rightarrow \textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}+\textup{NaCl}_{(aq)}

60 / 63

Hvis 38,2 mL af en 0,163 M KOH-opløsning kræves for helt at neutralisere 25,0 mL af en H2SO4-opløsning, hvad er molariteten på H2SO4-opløsningen?

\textup{H}_{2}\textup{SO}_{4\; (aq)}+2\textup{KOH}_{(aq)}\rightarrow 2\textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}+\textup{K}_{2}\textup{SO}_{4\; (aq)}

61 / 63

En opløsning af 0,204 M NaOH-opløsning bruges til at neutralisere 50,0 mL af en 0,0224 M H3PO4-opløsning. Hvad er volumenet, i milliliter, af NaOH-opløsningen, der skal bruges til at nå neutralisationspunktet?

\textup{H}_{3}\textup{PO}_{4\; (aq)}+3\textup{NaOH}_{(aq)}\rightarrow 3\textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}+\textup{Na}_{3}\textup{PO}_{4\; (aq)}

62 / 63

Hvilke af nedenstående, repræsenterer et buffer-system?

\textup{A.}\; \; \; \; \textup{NaOH}\; \; \; \textup{og}\; \; \; \textup{NaCl}

\textup{B.}\; \; \; \; \textup{H}_{2}\textup{CO}_{3}\; \; \; \textup{og}\; \; \; \textup{NaHCO}_{3}

\textup{C.}\; \; \; \; \textup{HF}\; \; \; \textup{og}\; \; \; \textup{KF}

\textup{D.}\; \; \; \; \textup{KCl}\; \; \; \textup{og}\; \; \; \textup{NaCl}

63 / 63

Salpetersyre har en Ka på 4,5 · 10-4. Hvad er pH på en buffer-opløsning der indeholder 0,10 M HNO2 og 0,10 M NO2-?

Angiv resultatet med to decimaler.

 

Your score is

The average score is 18%

Afslut