17.4 – Alkoholer, phenoler, og ethere

I en alkohol, er en hydroxylgruppe (—OH) bundet til en alkans carbonhydridkæde. I en phenol, er hydroxylgruppen bundet til en benzenring. Alkohol- og phenolmolekyler, har en bøjet form omkring oxygenatomet. I en ether, er et oxygenatom bundet til to carbonatomer (se figur 17.4).

Figur 17.4 – I en alkohol eller en phenol, er et hydrogenatom blevet erstattet af en hydroxylgruppe (—OH); en ether indeholder et oxygenatom (—O—) bundet til to carbongrupper.

Navngivning af alkoholer

I IUPAC systemet, navngives alkoholer ved at til føje endelsen –ol til alkanens navn. Det almindelige navn for en alkohol, bruger navnet på alkylgruppen, efterfulgt af alkohol.

Alkoholer med et eller to carbonatomer, behøver ikke et nummer for hydroxylgruppen. Når en alkohol består af en kæde med tre eller flere carbonatomer, nummereres kæden for at angive placeringen af —OH gruppen og andre substituenter på kæden.

Opgaveeksempel 17.6

Navngivning af alkoholer

Angiv IUPAC navnet for følgende forbindelse:

Løsning

Trin 1:
Navngiv den længste carbonkæde som —OH er bundet til, ved at tilføje endelsen –ol til alkanens navn.
Navngiv en aromatisk alkohol, som en phenol. Den længste kæde er pentan; alkoholen navngives pentanol.

Trin 2:
Nummerér kæden fra den ende der er nærmest —OH gruppen.
Denne carbonkæde, nummereres fra højre mod venstre, for at give placeringen af —OH gruppen bundet til carbonatom nr. 2, der skrives som et præfiks i navnet, 2-pentanol.

Trin 3:
Angiv placeringen, og navngiv hver substituent, relativ til —OH gruppen.
Med en methylgruppe på carbonatom nr. 4, navngives forbindelsen 4-methyl-2-pentanol.

Navngivning af ethere

En ether består af et oxygenatom, som er bundet med enkeltbindinger til to carbongrupper der er alkylgrupper eller aromatiske grupper. Det almindelige navn for en ester, skrives navnene på alkylgrupperne eller de aromatiske grupper der er bundet til oxygenatomet, i alfabetisk rækkefølge, efterfulgt af ordet ether.

Konceptforståelse 17.3

Etheres almindelige navne

Angiv det almindelige navn for følgende:

Svar

Grupperne der er bundet til oxygenatomet, er en ethylgruppe og en butylgruppe. Det almindelige navn er derfor butylethylether.

17.5 – Aldehyder og ketoner →