Biokemi – Quiz

Kapitel 18 - Biokemi

I biokemi, studerer vi strukturerne og reaktionerne for kemikalier der optræder i levende systemer. I dette kapitel, vil vi fokuserer på fire vigtige typer af biomolekyler: kulhydrater, lipider, proteiner, og nukleinsyrer. Hver af disse, består af små molekyler der er bundet sammen, til dannelse af store molekyler.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 18.

1 / 42

Hvilke funktionelle grupper findes i alle monosaccharider?

2 / 42

Hvilke funktionelle grupper findes i ketopentose, og hvor mange C-atomer består det af?

3 / 42

Angiv, om nedenstående monosaccharid er en aldopentose, en aldohexose, en ketopentose, eller en ketohexose:

4 / 42

Angiv, om nedenstående monosaccharid er en aldopentose, en aldohexose, en ketopentose, eller en ketohexose:

5 / 42

Hvilken slags atomer, og antal, findes der i ring-delen af Haworth-strukturen for D-glucose?

6 / 42

Angiv nedenstående Haworth-struktur, som værende α-formen, eller β-formen:

7 / 42

Angiv nedenstående Haworth-struktur, som værende α-formen, eller β-formen:

8 / 42

Isomaltose, som fås ved nedbrydning af stivelse, har nedenstående Haworth-struktur:

Er isomaltose et mono-, di-, eller polysaccharid?

9 / 42

Isomaltose, som fås ved nedbrydning af stivelse, har nedenstående Haworth-struktur:

Hvilke monosaccharider består isomaltose af?

10 / 42

Isomaltose, som fås ved nedbrydning af stivelse, har nedenstående Haworth-struktur:

Hvilken glycosid-binding er der i isomaltose?

11 / 42

Isomaltose, som fås ved nedbrydning af stivelse, har nedenstående Haworth-struktur:

Er ovenstående α-, eller β-formen af isomaltose?

12 / 42

Angiv hvilket disaccharid, der passer med nedenstående udsagn:

Almindeligt sukker

13 / 42

Angiv hvilket disaccharid, der passer med nedenstående udsagn:

Findes i mælk og mælkeprodukter

14 / 42

Angiv hvilket disaccharid, der passer med nedenstående udsagn:

Kaldes også for maltsukker

15 / 42

Angiv hvilket disaccharid, der passer med nedenstående udsagn:

Består af galactose og glucose.

16 / 42

Angiv om nedenstående fedtsyre er mættet, enkeltumættet, eller flerumættet:

Laurinsyre

17 / 42

Angiv om nedenstående fedtsyre er mættet, enkeltumættet, eller flerumættet:

Linolensyre

18 / 42

Angiv om nedenstående fedtsyre er mættet, enkeltumættet, eller flerumættet:

Stearinsyre

19 / 42

Navngiv aminosyren, som er repræsenteret ved nedenstående forkortelse:

Ala

20 / 42

Navngiv aminosyren, som er repræsenteret ved nedenstående forkortelse:

Lys

21 / 42

Navngiv aminosyren, som er repræsenteret ved nedenstående forkortelse:

V

22 / 42

Navngiv aminosyren, som er repræsenteret ved nedenstående forkortelse:

C

23 / 42

Hvilken type interaktion, ville du forvente mellem nedenstående aminosyrer i en tertiær struktur?

To cystein-rester

24 / 42

Hvilken type interaktion, ville du forvente mellem nedenstående aminosyrer i en tertiær struktur?

Serin og asparaginsyre

25 / 42

Hvilken type interaktion, ville du forvente mellem nedenstående aminosyrer i en tertiær struktur?

To leucin-rester

26 / 42

En portion af en polypeptidkæde, indeholder nedenstående sekvens af aminosyre-rester:

-Leu-Val-Cys-Asp-

Hvilken/hvilke aminosyrer kan danne disulfidbindinger?

27 / 42

En portion af en polypeptidkæde, indeholder nedenstående sekvens af aminosyre-rester:

-Leu-Val-Cys-Asp-

Hvilken/hvilke aminosyrer vil sandsynligvis befinde sig på indersiden af proteinet i den tertiære struktur?

28 / 42

En portion af en polypeptidkæde, indeholder nedenstående sekvens af aminosyre-rester:

-Leu-Val-Cys-Asp-

Hvilken/hvilke aminosyrer vil sandsynligvis befinde sig på ydersiden af proteinet i den tertiære struktur?

29 / 42

Angiv, hvad der passer på nedenstående udsagn:

Har en tertiær struktur, som genkender substratet.

30 / 42

Angiv, hvad der passer på nedenstående udsagn:

Har en struktur, som passer i det aktive sted på enzymet.

31 / 42

Angiv, hvad der passer på nedenstående udsagn:

Kombinationen af et enzym og dets substrat.

32 / 42

Angiv, om nedenstående base, findes i RNA, DNA, eller begge:

Thymin

33 / 42

Angiv, om nedenstående base, findes i RNA, DNA, eller begge:

34 / 42

Færdiggør den komplementære DNA streng for nedenstående basesekvens:

- A A A A A A -

35 / 42

Færdiggør den komplementære DNA streng for nedenstående basesekvens:

- G G G G G G -

36 / 42

Færdiggør den komplementære DNA streng for nedenstående basesekvens:

- A G T C C A G G T -

37 / 42

Færdiggør den komplementære DNA streng for nedenstående basesekvens:

- C T G T A T A C G T T -

38 / 42

Opskriv den korresponderende del af mRNA, som dannes ud fra nedenstående del af DNA skabelonen:

- C C G A A G G T T C A C -

39 / 42

Hvilken aminosyre, koder nedenstående codon for?

CUG

Skriv hele aminosyrens navn i svaret og ikke forkortelsen!

40 / 42

Hvilken aminosyre, koder nedenstående codon for?

UCC

Skriv hele aminosyrens navn i svaret og ikke forkortelsen!

41 / 42

Hvilken aminosyre, koder nedenstående codon for?

GGU

Skriv hele aminosyrens navn i svaret og ikke forkortelsen!

42 / 42

Hvilken aminosyre, koder nedenstående codon for?

AGG

Skriv hele aminosyrens navn i svaret og ikke forkortelsen!

Your score is

The average score is 0%

Afslut