2. Målinger

Kemi og målinger er en vigtig del af vores dagligdag. Der skrives om mængderne af giftige stoffer i luften, jorden og vandet i aviserne. Vi læser om radon gas i vores hjem, huller i ozonlaget, transfedtsyrer, og klimaændringer. Forståelsen af kemi og målinger, hjælper os med at tage de rigtige valg omkring vores verden.

Tænk på din egen dag. Du har sandsynligvis taget nogle målinger. Måske tjekkede du din vægt på din badevægt. Hvis du lavede nogle ris til aftensmad, brugte du to kopper ris til fire kopper vand. Hvis du følte dig skidt tilpas, tog du måske din temperatur. Når du tager en måling af et eller andet, bruger du et måleinstrument som for eksempel en vægt, et målebæger, eller et termometer. Hen over årene, har du lært af aflæse markeringerne på hvert af disse måleinstrumenter, for at foretage en korrekt måling.

Din vægt på en badevægt, er en måling.

Videnskabsfolk måler mængden af stof, der udgør alt i universet. En ingeniør målet indholdet af metal i en legering, eller volumen af havvand der flyder gennem et afsaltningsanlæg. En læge bestiller laboratorieprøver, for at måle indholdet af stoffer som glucose og kolesterol i blodet. En miljøkemiker, måler indholdet af forurenende stoffer som for eksempel bly og kulmonoxid, i vores jord og atmosfære.

Ved at lære om målinger, vil du udvikle færdigheder til løsning af opgaver og hvordan man arbejder med tal i kemi. En forståelse af målinger, er essentiel for at vurdere vores helbred og verden omkring os.

2.1 – Måleenheder →