Målinger – Quiz

/18

Kapitel 2 - Målinger

Kemi og målinger er en vigtig del af vores dagligdag. Der skrives om mængderne af giftige stoffer i luften, jorden og vandet i aviserne. Vi læser om radon gas i vores hjem, huller i ozonlaget, transfedtsyrer, og klimaændringer. Forståelsen af kemi og målinger, hjælper os med at tage de rigtige valg omkring vores verden. Det er derfor i kemi vigtigt, at man er i stand til at aflæse målinger korrekt, beregne resultater med det korrekte antal betydende cifre, og er i stand til at konvertere fra en enhed til en anden. Du vil i denne quiz få stillet spørgsmål der relaterer sig til målinger.

1 / 18

Videnskabelig notation

Et tal der skrives i videnskabelig notation, består af tre dele: en koefficient, en potens af 10, og en måleenhed.

Hvad er den korrekte videnskabelige notation for 28.000 g?

A. 28\textup{ x }10^{3}\textup{ g}
B. 2,8\textup{ x }10^{4}\textup{ g}
C. 2,8\textup{ x }10^{4}\textup{ kg}

2 / 18

Videnskabelig notation

Hvad er standardtallet for 3,6\textup{ x }10^{-4}\textup{ cm}

A. 0,00036 cm
B. 0,000036 cm
C. 0,0000036 cm

3 / 18

Antal betydende cifre

Angiv antallet af betydende cifre i nedenstående tal:

0,003045 mm

4 / 18

Antal betydende cifre

Angiv antallet af betydende cifre i nedenstående tal:

15.000 m

5 / 18

Antal betydende cifre

Angiv antallet af betydende cifre i nedenstående tal:

45,067 kg

6 / 18

Antal betydende cifre

Angiv antallet af betydende cifre i nedenstående tal:

5,30\textup{ x }10^{3}\textup{ g}

7 / 18

Antal betydende cifre

Angiv antallet af betydende cifre i nedenstående tal:

2 dåser sodavand

8 / 18

Afrunding

Afrund følgende tal til tre betydende cifre: 3,60892 L

9 / 18

Afrunding

Afrund følgende tal til tre betydende cifre: 0,003870298 m

10 / 18

Afrunding

Afrund følgende tal til tre betydende cifre: 6 g

11 / 18

Anvendelse af betydende cifre i beregninger

Udfør nedenstående beregning, og angiv resultatet med det korrekte antal betydende cifre:

4,05\textup{ m x }0,6078\textup{ m}

12 / 18

Anvendelse af betydende cifre i beregninger

Udfør nedenstående beregning, og angiv resultatet med det korrekte antal betydende cifre:

\frac{4,50\textup{ g}}{3,27\textup{ mL}}

13 / 18

Anvendelse af betydende cifre i beregninger

Udfør nedenstående beregning, og angiv resultatet med det korrekte antal betydende cifre:

0,758\textup{ g}+3,10\textup{ g}

14 / 18

Anvendelse af betydende cifre i beregninger

Udfør nedenstående beregning, og angiv resultatet med det korrekte antal betydende cifre:

13,538\textup{ km}-8,6\textup{ km}

15 / 18

Brug af præfikser

Angiv nedenstående mængde med det rigtige præfiks:

1.000 meter er det samme som 1 ....

16 / 18

Brug af præfikser

Angiv nedenstående mængde med det rigtige præfiks:

0,01 gram er det samme som 1 ....

17 / 18

Brug af konverteringsfaktorer

En computerchip har en bredde på 0,75 tommer. Hvad er chippens bredde i millimeter?

18 / 18

Brug af konverteringsfaktorer

Grundstoffet wolfram bruges i glødepærers glødetråd, og har en massefylde på 19,3 g/cm3. Hvad er volumenet, i cm3, af 250 g wolfram?

Your score is

The average score is 52%

0%