4.1 – Grundstoffer og symboler

Grundstoffer er rene stoffer fra hvilke, alle andre stoffer er opbygget. Som vi tidligere har set, kan grundstoffer ikke nedbrydes til mindre, simplere stoffer. Henover århundrederne, er grundstoffer blevet opkaldt efter planeter, mytologiske figurer, farver, mineraler, geografiske lokaliteter, og berømte personer. Nogle kilder til nogle af navnene på grundstoffer, er oplistet i tabel 4.1. Navnene og symbolerne for alle grundstofferne, kan ses på i afsnit 3.1.

Kemiske symboler

Kemiske symboler er et- to eller trebogstavs afledninger, af grundstoffernes navne. Kun det første bogstav i et grundstofs symbol, skrives med stort. Hvis symbolet har et andet eller tredje bogstav, skrives de med småt, så vi ved hvornår vi mener et andet grundstof. For eksempel har grundstoffet cobalt symbolet Co. De to store bogstaver CO, specificerer imidlertid to grundstoffer, carbon (C) og oxygen (O).

Selvom de fleste af symbolerne bruger bogstaver fra de nuværende navne, er nogle afledt af deres oprindelige navne. For eksempel er symbolet for jern, Fe, afledt af det latinske ferrum og symbolet for guld, Au, er ligeledes afledt af det latinske aurum. Tabel 4.2 oplister navnene og symbolerne på nogle almindelige grundstoffer. Når du lærer navnene og symbolerne udenad, vil det hjælpe dig meget når du lærer og læser om kemi.

Konceptforståelse 4.1

Grundstoffernes symboler

Carbons symbol er C, og symbolet for svovl er S. Symbolet for Cæsium er imidlertid Cs, ikke CS, hvorfor?

Svar

Når et grundstofs symbol har to bogstaver (eller tre), er første bogstav stort, men det andet (og tredje) er småt. Hvis begge er store, som for eksempel CS, betegner det to grundstoffer – carbon og svovl.

Opgaveeksempel 4.1

Kemiske symboler

Hvad er det kemiske symbol for følgende grundstoffer:

a. nikkel          b. nitrogen          c. neon

Løsning

a. Ni          b. N          c. Ne

Opgaveeksempel 4.2

Navne og symboler for kemiske grundstoffer

Angiv navnet for det grundstof der korrespondere med hver af følgende kemiske symboler:

a. Zn          b. K          c. H          d. Fe

Løsning

a. zink         b. kalium          c. hydrogen         d. jern

4.2 – Det periodiske system →