Elektronstruktur og periodetendenser – Quiz

Kapitel 5 - Elektronstruktur og periodetendenser

Når sollys passerer gennem et prisme eller regndråber, afbøjes lyset med forskellige vinkler, og adskilles i de mange farver, vi ser i en regnbue. Lignende farver ses også, når bestemte grundstoffer opvarmes. Du ser blandt andet denne effekt i fyrværkeri. Lithium og strontium giver røde farver i fyrværkeri, natrium giver gule farver, magnesium bruges til hvide farver, barium til grønne farver, kobber til blå farver, og en blanding af strontium og kobber giver lilla. Energien der udstråles fra et atom, som for eksempel synligt lys, er et værktøj som forskerne bruger, til at undersøge elektroners adfærd i atomer. Til sidst afslørede arbejde udført af kemikere og fysikere, at elektroner opfører sig både som partikler og bølger.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 5.

1 / 32

Hvad menes der med bølgelængen for UV lys?

2 / 32

Hvad er forskellen mellem 'hvidt' lys og blåt eller rødt lys?

3 / 32

En AM radiostation, sender nydheder ved en frekvens på 650 kHz. Hvad er frekvensen på denne AM radiobølge i hertz?

4 / 32

Hvis orange lys har en bølgelængde på 6,3 x 10^-5 cm, hvad er så dets bølgelængde i nm?

5 / 32

Hvilken af disse typer af elektromagnetisk stråling, ultraviolet lys, mikrobølger, eller røntgenbølger har den længste bølgelængde?

6 / 32

Sorter følgende typer af elektromagnetisk stråling efter stigende frekvens: TV signal, røntgenstråler, og mikrobølger.

7 / 32

Beskriv formen på disse tre orbitaler:

1s     2p     5s

8 / 32

Hvor mange elektroner kan der maksimalt være i en 2p orbital?

9 / 32

Hvor mange elektroner kan der maksimalt være i en 3p underniveau?

10 / 32

Hvor mange elektroner kan der maksimalt være i n = energiniveau 4?

11 / 32

Hvor mange elektroner kan der maksimalt være i et 5d underniveau?

12 / 32

Hvordan ser elektrondiagrammet ud for grundstoffet bor?

1s         2s                     2p                    3s                    3p
a.        

1s          2s                     2p
b.    

1s         2s                     2p                    3s                     3p
c.        

1s         2s                     2p                    3s                     3p
d.        

13 / 32

Hvordan ser elektrondiagrammet ud for grundstoffet aluminium?

1s         2s                     2p                    3s                    3p
a.        

1s          2s                     2p
b.    

1s         2s                     2p                    3s                     3p
c.        

1s         2s                     2p                    3s                     3p
d.        

14 / 32

Hvordan ser elektrondiagrammet ud for grundstoffet phosphor?

1s         2s                     2p                    3s                    3p
a.        

1s          2s                     2p
b.    

1s         2s                     2p                    3s                     3p
c.        

1s         2s                     2p                    3s                     3p
d.        

15 / 32

Hvordan ser elektrondiagrammet ud for grundstoffet argon?

1s         2s                     2p                    3s                    3p
a.        

1s          2s                     2p
b.    

1s         2s                     2p                    3s                     3p
c.        

1s         2s                     2p                    3s                     3p
d.        

16 / 32

Brug det periodiske system for at angive det kemiske symbol for grundstoffet med den følgende elektronkonfiguration:

1s22s22p63s23p64s23d8

17 / 32

Brug det periodiske system for at angive det kemiske symbol for grundstoffet med den følgende elektronkonfiguration:

[Kr]5s24d105p4

18 / 32

Brug det periodiske system for at angive det kemiske symbol for grundstoffet med den følgende elektronkonfiguration:

1s22s22p63s23p64s23d104p2

19 / 32

Brug det periodiske system for at angive det kemiske symbol for grundstoffet med den følgende elektronkonfiguration:

[Ar]4s23d104p5

20 / 32

Hvad indikerer gruppenumrene 1A til 8A omkring elektronkonfigurationen for disse grundstoffer?

21 / 32

Hvilket gruppenummer hører grundstoffet svovl (S) til?

22 / 32

Hvilket gruppenummer hører grundstoffet nitrogen (N) til?

23 / 32

Hvilket gruppenummer hører grundstoffet calcium (Ca) til?

24 / 32

Hvilket gruppenummer hører grundstoffet natrium (Na) til?

25 / 32

Hvilket gruppenummer hører grundstoffet gallium (Ga) til?

26 / 32

Hvilket atom er størst - Na eller Cl?

27 / 32

Hvilket atom er størst - Na eller Rb?

28 / 32

Hvilket atom er størst - Rb eller I?

29 / 32

Hvilket grundstof i dette par, har den største ioniseringsenergi - Br eller I?

30 / 32

Hvilket grundstof i dette par, har den største ioniseringsenergi - Mg eller Sr?

31 / 32

Hvilket grundstof i dette par, har den største ioniseringsenergi - I eller Xe?

32 / 32

I periode 2, har et atom af N sammenlignet med et atom af Li, større....

Your score is

The average score is 46%

Afslut