6.7 – Navne og formler på alkanerne

Navne og formler på alkanerne

Mere end 90% af alle forbindelser der findes i verden, er organiske forbindelser. Dette store antal af carbonforbindelser er mulig, fordi den kovalente binding mellem carbonatomer (C–C) er meget stærk, og tillader dermed atomerne, at danne lange og stabile kæder. For at hjælpe os med at kigge på denne store gruppe af forbindelser, organiseres de i klasser, som har lignende strukturer og kemiske egenskaber.

Alkanerne er en klasse af carbonhydrider, hvor atomerne er forbundet med enkeltbindinger. En hyppig brug af alkaner, er som brændstoffer. Metan bruges i gasbrændere, og er en alkan med et carbonatom. Alkanerne ethan, propan og butan, indeholder henholdsvis 2, 3, og 4 carbonatomer, og er forbundet i en sammenhængende kæde. Som vi kan se, ender alle alkanernes navne på –an. Sådanne navne er en del af IUPAC systemet (International Union of Pure and Applied Chemistry), som anvendes at kemikere til navngivning af organiske forbindelser. Alkaner med fem eller flere carbonatomer i en kæde anvender præfikser pent (5), hex (6), hept (7), oct (8), non (9), og dec (10) (se tabel 6.13)

Opgaveeksempel 6.10

Navngivning af alkaner

Angiv IUPAC navnene for hver af følgende:

a. CH3—CH2—CH3
b. C6H14

Løsning

a. En kæde med tre carbonatomer og otte hydrogenatomer er propan
b. En kæde med seks carbonatomer og fjerten hydrogenatomer er hexan

Kompakte strukturformler

I en kompakt strukturformel, bliver hvert carbonatom og dets forbundne hydrogenatomer, skrevet som en gruppe. Et tal skrevet som nedsænket, angiver antallet af hydrogenatomer der er bundet til hvert carbonatom.

= CH3 = —CH2
Udvidet Komnpakt Udvidet Kompakt
Et hexanmolekyle, kan repræsenteres på flere forskellige måder: Molekylærformel, kugle-pind model, udvidet strukturformel, kompakt strukturformel, og skeletformel.

Til sammenligning, giver molekyleformlen, det samlede antal af carbonatomer og hydrogenatomer, men giver ikke nogle oplysninger om arrangementet af atomerne i molekylet.

Når et molekyle består af en kæde på tre eller flere carbonatomer, ligger carbonatomerne ikke på en lige linje. De er i stedet arrangeret i et zigzag mønster, som der ses i kugle-pind modellen af hexan.

En simplificeret struktur kaldet skeletformel, er et carbonskelet, hvor carbonatomerne er repræsenteret som enderne på hver streg, og som hjørner i et zigzag mønster. Hydrogenatomerne vises ikke, men for hvert carbonatom er det underforstået, at det har bindinger til fire atomer, inklusiv hydrogen.

Konceptforståelse 6.9

Tegning af udvidede og kompakte strukturformler for alkaner

Tegn den udvidede strukturformel, den kompakte strukturformel, og skeletformlen for butan.

Svar

Et molekyle af butan, C4H10, har fire carbonatomer på række. I den udvidede strukturformel, er de fire carbonatomer forbundet med hinanden og til hydrogenatomer med enkeltbindinger, for at give hvert carbonatom, et samlet antal af fire bindinger. I den kompakte strukturformel, skrives carbon- og hydrogenatomerne i enden som CH3—, og carbon- og hydrogenatomerne imellem, skrives som —CH2—. Skeletformlen viser carbonatomerne som et zigzag linje, hvor enderne og hjørnerne, repræsenterer carbonatomer.

Alkanernes egenskaber

Mange typer af alkaner, er dele af de brændstoffer, som bruges til at drive vores biler, og i olien som bruges til opvarmning af vores huse. De første fire alkaner – metan, ethan, propan, og butan – er gasser ved stuetemperatur, og bruges i vid udstrækning som opvarmningsbrændstoffer.

De voksagtige alkaner som anvendes til voksbelægningen på frugter og grøntsager, hjælper med at bevare fugt, modvirke vækst af mug, og fremhæve udseendet.

Alkaner med 5-8 carbonatomer (pentan, hexan, heptan, og oktan) er flydende ved stuetemperatur. De er meget flygtige, hvilket gør dem brugbare i brændstoffer så som benzin.

Flydende alkaner med 9-17 carbonatomer, har højere kogepunkter og findes i petroleum, diesel og flybrændstoffer. Motorolie er en blanding af flydende carbonhydrider og anvendes som smøremiddel. Alkaner med 18 eller flere carbonatomer, er voksagtige faste stoffer ved stuetemperatur. Kendt under navnet paraffiner, bruges disse i voksbelægningen på frugter og grøntsager, for at bevare fugt, modvirke vækst af mug, og fremhæve udseendet. Vaseline, er en halvfast blanding af carbonhydrider, med mere end 25 carbonatomer, og anvendes i salver og kosmetikprodukter, som smøremiddel.

← Forsiden 7. Kemiske mængder →