Ion- og molekyleforbindelser – Quiz

Kapitel 6 - Ion- og molekyleforbindelser

I naturen, findes atomer af næsten alle grundstofferne, i kombinationer med andre grundstoffer. Kun atomerne fra ædelgasserne – He, Ne, Ar, Kr, Xe, og Rn – kombinerer sig i naturen, ikke med andre grundstoffer. En forbindelse er sammensat af to eller flere grundstoffer, med en bestemt sammensætning.

Forbindelser kan være ioniske eller molekylære. I en ionisk forbindelse, er en eller flere af elektronerne overført fra et metal, til et ikke-metal, hvilket danner positive og negative ioner. Tiltrækningen mellem disse ioner, kaldes for ionbinding. Vi bruger ioniske forbindelser hver dag, blandt andet salt, NaCl, og bagepulver, NaHCO3. Magnesia, Mg(OH)2, eller calciumcarbonat, CaCO3, kan indtages for at afhjælpe forstoppelse og irriteret mave- tarmsystem. I mineraltilskud, kan jern være tilstede som jern(II)sulfat, FeSO4, iod som kaliumiodid, KI, og mangan som mangan(II)sulfat, MnSO4. Nogle solcremer indeholder zinkoxid, ZnO, og tin(II)fluorid, SnF2, og i tandpasta, hjælper fluor med at forebygge nedbrydning af tænderne.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 6.

1 / 36

Hvor mange elektroner taber Li for at opnå en stabil elektronkonfiguration?

2 / 36

Hvor mange elektroner taber Ga for at opnå en stabil elektronkonfiguration?

3 / 36

Hvor mange elektroner taber Cs for at opnå en stabil elektronkonfiguration?

4 / 36

Hvor mange elektroner mistes eller optages, når Sr danner ioner?

5 / 36

Hvor mange elektroner mistes eller optages, når P danner ioner?

6 / 36

Hvor mange protoner og elektroner er der i ionen O2-

7 / 36

Skriv navnet på denne ion (inkluder romertal hvis nødvendigt) - Fe2+

8 / 36

Skriv navnet på denne ion (inkluder romertal hvis nødvendigt) - Zn2+

9 / 36

Skriv navnet på denne ion (inkluder romertal hvis nødvendigt) - Pb4+

10 / 36

Navngiv denne ionforbindelse (inkluder romertal hvor det er nødvendigt) - SnCl2

11 / 36

Navngiv denne ionforbindelse (inkluder romertal hvor det er nødvendigt) - CuS

12 / 36

Navngiv denne ionforbindelse (inkluder romertal hvor det er nødvendigt) - CdBr2

13 / 36

Navngiv denne ionforbindelse (inkluder romertal hvor det er nødvendigt) - HgCl2

14 / 36

Navngiv følgende sammensatte ion - SO42-

15 / 36

Navngiv følgende sammensatte ion - CO32-

16 / 36

Navngiv følgende sammensatte ion - ClO4-

17 / 36

Navngiv følgende ionforbindelse - Al2(SO4)3

18 / 36

Navngiv følgende ionforbindelse - Cr2O3

19 / 36

Navngiv følgende ionforbindelse - (NH4)2SO4

20 / 36

Navngiv følgende ionforbindelse - Bi2S3

21 / 36

Hvilke grundstoffer i det periodiske system er mest tilbøjelige til at danne molekylære forbindelser?

22 / 36

Navngiv følgende molekylære forbindelse - PBr3

23 / 36

Navngiv følgende molekylære forbindelse - SiO2

24 / 36

Navngiv følgende molekylære forbindelse - HF

25 / 36

Navngiv følgende ion- eller molekylæreforbindelse - AlCl3

26 / 36

Navngiv følgende ion- eller molekylære forbindelse - B2O3

27 / 36

Navngiv følgende ion- eller molekylære forbindelse - Cu(ClO2)2

28 / 36

Angiv følgende som en organiske eller uorganisk forbindelse - KCl

29 / 36

Angiv følgende som en organiske eller uorganisk forbindelse - C4H10

30 / 36

Angiv følgende som en organiske eller uorganisk forbindelse - H2SO4

31 / 36

Angiv følgende som en organiske eller uorganisk forbindelse - CaCl2

32 / 36

Angiv følgende som en organiske eller uorganisk forbindelse - C3H7Cl

33 / 36

Marker hvilke fysiske og kemiske egenskaber der er gælder for ethan (C2H6):

34 / 36

Skriv IUPAC navnet for følgende alkan:

CH3—CH2—CH2—CH2—CH3

35 / 36

Skriv IUPAC navnet for følgende alkan:

CH3—CH3

36 / 36

Skriv navnet på følgende alkan:

CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3

Your score is

The average score is 24%

Afslut