7.2 – Molar masse

Et enkelt atom eller molekyle, er alt for lille til at blive vejet, selv på det mest præcise vægte. Faktisk kræver det et enormt antal atomer eller molekyler, før man har nok af et stof, til man kan se det med det blotte øje. En mængde vand der indeholder Avogadros tal af molekyler, er kun et par små mundsjatter. I laboratoriet, kan vi imidlertid anvende vægte til at afveje Avogadros tal af partikler, for en mol af et stof.

For et hvert grundstof, er mængden kaldet molar masse, mængden i gram lig med grundstoffets atommasse. Vi tæller 6,022 · 1023 atomer af et grundstof, når vi afvejer det antal gram, der er lig med grundstoffets atommasse. For eksempel har carbon en atommasse på 12,01 g. For at opnå 1 mol af carbonatomer, behøver vi at afveje 12,01 g carbon. Dermed kan den molare masse for carbon findes, ved at kigge på dets atommasse i det periodiske system.


Molar masse for en forbindelse

For at finde den molare masse for en forbindelse, gang molar massen for hvert grundstof med dets nedsænkede tal i formlen, og læg resultaterne sammen, som vist i Opgaveeksempel 7.3. I denne tekst, afrunder vi den molare masse for et grundstof til hundrededele (0,01), placér eller brug mindst 4 signifikante cifre til beregninger.

Opgaveeksempel 7.3

Beregning af den molare masse for en forbindelse

Beregn den molare masse for lithiumcarbonat, Li2CO3, der bruges til at fremstille rød farve i fyrværkeri.

Løsning

Trin 1:
Find de molare masser for hvert grundstof.

\frac{6,941\; \textup{g Li}}{1\; \textup{mol Li}}\; \; \; \; \; \; \frac{12,01\; \textup{g C}}{1\; \textup{mol C}}\; \; \; \; \; \; \frac{16,00\; \textup{g O}}{1\; \textup{mol O}}

Trin 2:
Gang hver molare masse, med antallet af mol (det nedsænkede tal) i formlen.

Gram fra 2 mol Li:

2\; \textup{mol Li}\cdot \frac{6,941\; \textup{g Li}}{1\; \textup{mol Li}}=13,88\; \textup{g Li}

Gram fra 1 mol C:

1\; \textup{mol C}\cdot \frac{12,01\; \textup{g C}}{1\; \textup{mol C}}=12,01\; \textup{g C}

Gram fra 3 mol O:

3\; \textup{mol O}\cdot \frac{16,00\; \textup{g 0}}{1\; \textup{mol O}}=48,00\; \textup{g O}

Trin 3:
Beregn den molare masse, ved at lægge masserne fra grundstofferne sammen.

Figur 7.1 viser nogle 1 mol mængder for forskellige stoffer. Tabel 7.2 viser den molare masse for flere 1 mol prøver.

Figur 7.1 – 1 mol prøver: Svovl, S (32,07 g); jern, Fe (55,85 g), salt, NaCl (58,44 g); kaliumdichromat, K2Cr2O7 (294,2 g); og sucrose, C12H22O11 (342,3 g).

7.3 – Beregninger med brug af molare masser →