Kemiske mængder – Quiz

Kapitel 7 - Kemiske mængder

I kemi, beregner og måler vi mængderne af stoffer, til brug i laboratoriet. Faktisk er det at måle mængden af et stof, noget vi gør til daglig. Når du laver mad, udmåler du de korrekte mængder af ingredienser, så du ikke får for meget af en ingrediens og for lidt af en anden. Ved tankstationen, pumper du en vis mængde benzin i benzintanken på din bil. Hvis du skal male væggene i et rum, måler du arealet af væggene, og køber den mængde maling, som ville kunne dække det areal. Hvis du tager en smertestillende pille, læser du vejledningen for at se, hvor mange tabletter aspirin eller ibuprofen du skal tage. Du læser ernæringsvejledningen på fødevarer for at fastslå, indholdet af kulhydrater, fedt, natrium, jern, eller zink.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 7. Da kapitlet omhandler beregning af forskellige kemiske mængder, er alle spørgsmålene beregningsspørgsmål. Hav derfor din lommeregner og det periodiske system parat.

1 / 34

Quinin, C20H24N2O2 er en del af tonicvand. Hvor mange mol hydrogen er der i 1,0 mol quinin?

2 / 34

Quinin, C20H24N2O2 er en del af tonicvand. Hvor mange mol carbon er der i 5,0 mol quinin?

3 / 34

Quinin, C20H24N2O2 er en del af tonicvand. Hvor mange mol nitrogen er der i 0,020 mol quinin?

4 / 34

Beregn massen af 1,50 mol Na

5 / 34

Beregn massen af 2,80 mol Ca

6 / 34

Beregn massen af 0,0485 mol Na2CO3

7 / 34

Beregn antal mol i 82,0 g Ag

8 / 34

Beregn antal mol i 15,0 g ammoniak (NH3)

9 / 34

Beregn antal mol i 7,25 g propan (C3H8)

10 / 34

Beregn antal mol i 245 g Fe2O3

11 / 34

Propangas, C3H8, bruges som brændstof i f.eks. en gasgrill. Hvor mange gram propan er der i 1,50 mol propan?

12 / 34

Propangas, C3H8, bruges som brændstof i f.eks. en gasgrill. Hvor mange mol propan, er der i 34,0 g propan?

13 / 34

Propangas, C3H8, bruges som brændstof i f.eks. en gasgrill. Hvor mange g carbon er der i 34,0 g propan?

14 / 34

Beregn masseprocentsammensætningen af 4,68 g SI, og 5,32 g O

Skriv resultatet (med en decimal) som: x% Si; x% O

15 / 34

Beregn masseprocentsammensætningen af 5,72 g C, og 1,28 g H

Skriv resultatet (med en decimal) som: x% C; x% H

16 / 34

Beregn masseprocentsammensætningen af 16,1 g Na, 22,5 g S, og 11,3 g O

Skriv resultatet (med en decimal) som: x% Na; x% S; x% O

17 / 34

Beregn masseprocentsammensætningen af MgF2, magnesiumfluorid.

Skriv resultatet (med to decimaler) som: x% Mg; x% F

18 / 34

Beregn masseprocentsammensætningen af (NH4)3PO4, ammoniumphosphat.

Skriv resultatet (med to decimaler) som: x% N; x% H; x% P; x% O

19 / 34

Beregn masseprocentsammensætningen af C17H19NO3, morfin

Skriv resultatet (med to decimaler) som: x% C; x% H; x% N; x% O

20 / 34

Beregn den empiriske formel for et stof der indeholder 3,57 g N, og 2,04 g O

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

21 / 34

Beregn den empiriske formel for et stof der indeholder 7,00 g C, og 1,75 g H

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

22 / 34

Beregn den empiriske formel for et stof der indeholder 0,175 g H, 2,44 g N, og 8,38 g O

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

23 / 34

Beregn den empiriske formel for et stof der indeholder 2,06 g Ca, 2,66 g Cr, 3,28 g O

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

24 / 34

Beregn den empiriske formel for et stof der indeholder 70,9% K, og 29,1% S

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

25 / 34

Beregn den empiriske formel for et stof der indeholder 55,0% Ga, og 45,0% F

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

26 / 34

Beregn den empiriske formel for et stof der indeholder 18,8% Li, 16,3% C, og 64,9% O

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

27 / 34

Beregn den empiriske formel for et stof der indeholder 51,7% C, 6,95% H, og 41,3% O

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

28 / 34

Skriv den empiriske formel for H2O2

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

29 / 34

Skriv den empiriske formel for C10H16O2

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

30 / 34

Skriv den empiriske formel for C9H18N6

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

31 / 34

Skriv den empiriske formel for C2H4N2O2

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

32 / 34

Kulhydratet fructose, der findes i bl.a. honning og frugt, har en empirisk formle der hedder CH2O. Hvis den eksperimentelle molære masse for furctose er 180 g, hvad er så fructoses molekylære formel?

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

33 / 34

Benzen og acetylen har den samme empiriske formel. Benzen har imidlertid en eksperimentel molær masse på 78 g, og acetylen har en eksperimentel molær masse på 26 g. Hvad er de molekylære formler for benzen og acetylen?

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O. Resultatet skrives som: benzen xxx; acetylen xxx

34 / 34

Mevalonsyre er involveret i biosyntesen af kolesterol. Mevalonsyre består af 48,64% C, 8,16% H, og 43,20% O. Hvis mevalonsyre har en eksperimentelle molære massse på 148 g, hvad er mevalonsyres molekylære formel?

I svaret skrives formlen uden nedsænkede tal, så for eksempel H2O skrives som H2O

Your score is

The average score is 0%

Afslut