Kemiske reaktioner – Quiz

Kapitel 8 - Kemiske reaktioner

Brændstoffet i vores biler, forbrændes med oxygen, for at levere energien der får bilerne til at bevæge sig, til at drive airconditionanlægget. Når vi tilbereder vores mad, eller afbleger vore hår, foregår der kemiske reaktioner. I vores kroppe, omdanner kemiske reaktioner mad til molekyler, der opbygger muskler og bevæger dem. I træers og planters blade, omdannes kuldioxid og vand til kulhydrater.

Nogle kemiske reaktioner er simple, hvor andre er ret komplekse. De kan imidlertid alle, skrives som ligninger, der bruges til at beskrive de kemiske reaktioner. I enhver kemisk reaktion, bliver atomerne i de reagerende stoffer, kaldet reaktanter, omarrangeret for at danne nye stoffer, kaldet produkter.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 8.

1 / 34

Angiv antallet af oxygenatomer i reaktantere og i produkterne for nedenstående kemiske reaktion:

3\textup{NO}_{2\; (g)}+\textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}\; \; \rightarrow \; \; \textup{NO}_{g}+2\textup{HNO}_{3\; (aq)}

Angiv blot antallet af O-atomer i svaret.

2 / 34

Angiv antallet af oxygenatomer i reaktantere og i produkterne for nedenstående kemiske reaktion:

5\textup{C}_{(s)}+2\textup{SO}_{2\; (g)}\rightarrow \textup{CS}_{2\; (g)}+4\textup{CO}_{(g)}

Angiv blot antallet af O-atomer i svaret.

3 / 34

Angiv antallet af oxygenatomer i reaktantere og i produkterne for nedenstående kemiske reaktion:

5\textup{C}_{2}\textup{H}_{2\; (g)}+5\textup{O}_{2\; (g)}\overset{\Delta}{\rightarrow}4\textup{CO}_{2\; (g)}+2\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

Angiv blot antallet af O-atomer i svaret.

4 / 34

Angiv antallet af oxygenatomer i reaktantere og i produkterne for nedenstående kemiske reaktion:

\textup{N}_{2}\textup{H}_{4}+2\textup{H}_{2}\textup{O}_{2}\rightarrow \textup{N}_{2\; (g)}+4\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

Angiv blot antallet af O-atomer i svaret.

5 / 34

Afgør om nedenstående kemiske reaktionsligning er afstemt eller ikke afstemt:

\textup{S}_{(s)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow \textup{SO}_{3\; (g)}

6 / 34

Afgør om nedenstående kemiske reaktionsligning er afstemt eller ikke afstemt:

2\textup{Al}_{(s)}+3\textup{Cl}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{AlCl}_{3\; (s)}

7 / 34

Afgør om nedenstående kemiske reaktionsligning er afstemt eller ikke afstemt:

2\textup{NaOH}_{(aq)}+\textup{H}_{2}\textup{SO}_{4\; (aq)}\rightarrow \textup{Na}_{2}\textup{SO}_{4\; (aq)}+\textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}

8 / 34

Afgør om nedenstående kemiske reaktionsligning er afstemt eller ikke afstemt:

\textup{C}_{3}\textup{H}_{8\; (g)}+5\textup{O}_{2\; (g)}\overset{\Delta}{\rightarrow}3\textup{CO}_{2\; (g)}+4\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

9 / 34

Afstem nedenstående kemiske reaktionsligning:

\textup{N}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow \textup{NO}_{(g)}

Skriv den afstemte reaktionsligning på følgende form:

xA(tilstandsform) + xB(tilstandsform) = yC(tilstandsform) + yD(tilstandsform) - F.eks.:

2NaOH(aq) + H2SO4(aq) = Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

10 / 34

Afstem nedenstående kemiske reaktionsligning:

\textup{HgO}_{(s)}\rightarrow \textup{Hg}_{(l)}+\textup{O}_{2\; (g)}

Skriv den afstemte reaktionsligning på følgende form:

xA(tilstandsform) + xB(tilstandsform) = yC(tilstandsform) + yD(tilstandsform) - F.eks.:

2NaOH(aq) + H2SO4(aq) = Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

11 / 34

Afstem nedenstående kemiske reaktionsligning:

\textup{Fe}_{(s)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow \textup{Fe}_{2}\textup{O}_{3\; (s)}

Skriv den afstemte reaktionsligning på følgende form:

xA(tilstandsform) + xB(tilstandsform) = yC(tilstandsform) + yD(tilstandsform) - F.eks.:

2NaOH(aq) + H2SO4(aq) = Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

12 / 34

Afstem nedenstående kemiske reaktionsligning:

\textup{Na}_{(s)}+\textup{Cl}_{2\; (g)}\rightarrow NaCl_{(s)}

Skriv den afstemte reaktionsligning på følgende form:

xA(tilstandsform) + xB(tilstandsform) = yC(tilstandsform) + yD(tilstandsform) - F.eks.:

2NaOH(aq) + H2SO4(aq) = Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

13 / 34

Afstem nedenstående kemiske reaktionsligning:

\textup{Cu}_{2\; (s)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow \textup{CuO}_{(s)}

Skriv den afstemte reaktionsligning på følgende form:

xA(tilstandsform) + xB(tilstandsform) = yC(tilstandsform) + yD(tilstandsform) - F.eks.:

2NaOH(aq) + H2SO4(aq) = Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

14 / 34

Afstem nedenstående kemiske reaktionsligning:

\textup{Mg}_{(s)}+\textup{AgNO}_{3\; (aq)}\rightarrow \textup{Mg(NO}_{3}\textup{)}_{2}+\textup{Ag}_{(s)}

Skriv den afstemte reaktionsligning på følgende form:

xA(tilstandsform) + xB(tilstandsform) = yC(tilstandsform) + yD(tilstandsform) - F.eks.:

2NaOH(aq) + H2SO4(aq) = Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

15 / 34

Afstem nedenstående kemiske reaktionsligning:

\textup{Pb(NO}_{3}\textup{)}_{2\; (aq)}+\textup{NaCl}_{aq}\rightarrow \textup{PbCl}_{2\; (s)}+\textup{NaNO}_{2\; (aq)}

Skriv den afstemte reaktionsligning på følgende form:

xA(tilstandsform) + xB(tilstandsform) = yC(tilstandsform) + yD(tilstandsform) - F.eks.:

2NaOH(aq) + H2SO4(aq) = Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

16 / 34

Angiv nedenstående kemiske reaktion som en additionsreaktion, dekomponeringsreaktion, enkelt substitutionsreaktion, dobbelt substitutionsreaktion, eller en forbrændingsreaktion:

2\textup{Al}_{2}\textup{O}_{3\; (s)}\overset{\Delta}{\rightarrow}4\textup{Al}_{(s)}+3\textup{O}_{2\; (g)}

17 / 34

Angiv nedenstående kemiske reaktion som en additionsreaktion, dekomponeringsreaktion, enkelt substitutionsreaktion, dobbelt substitutionsreaktion, eller en forbrændingsreaktion:

\textup{Br}_{2\; (g)}+\textup{BaI}_{2\; (s)}\rightarrow \textup{BaBr}_{2\; (s)}+\textup{I}_{2\; (g)}

18 / 34

Angiv nedenstående kemiske reaktion som en additionsreaktion, dekomponeringsreaktion, enkelt substitutionsreaktion, dobbelt substitutionsreaktion, eller en forbrændingsreaktion:

2\textup{C}_{2}\textup{H}_{2\; (g)}+5\textup{O}_{2\; (g)}\overset{\Delta}{\rightarrow}4\textup{CO}_{2\; (g)}+2\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

19 / 34

Angiv nedenstående kemiske reaktion som en additionsreaktion, dekomponeringsreaktion, enkelt substitutionsreaktion, dobbelt substitutionsreaktion, eller en forbrændingsreaktion:

\textup{BaCl}_{2\; (aq)}+\textup{K}_{2}\textup{CO}_{3\; (aq)}\rightarrow \textup{BaCO}_{3\; (s)}+2\textup{KCl}_{(aq)}

20 / 34

Angiv nedenstående kemiske reaktion som en additionsreaktion, dekomponeringsreaktion, enkelt substitutionsreaktion, dobbelt substitutionsreaktion, eller en forbrændingsreaktion:

\textup{Pb}_{(s)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow \textup{PbO}_{2\; (s)}

21 / 34

Angiv typen af organisk forbindelse, hvor en hydroxyl-gruppe er bundet til et carbonkæde?

22 / 34

Angiv typen af organisk forbindelse, hvor to carbon-atomer er bundet til hinanden med en dobbeltbinding?

23 / 34

Angiv typen af organisk forbindelse, hvor en carbonylgruppe er bundet til et hydrogen-atom?

24 / 34

Angiv typen af nedenstående molekyle, i forhold til den funktionelle gruppe:

25 / 34

Angiv typen af nedenstående molekyle, i forhold til den funktionelle gruppe:

26 / 34

Angiv typen af nedenstående molekyle, i forhold til den funktionelle gruppe:

27 / 34

Angiv typen af nedenstående molekyle, i forhold til den funktionelle gruppe:

28 / 34

Identificer de funktionelle grupper i nedenstående monosaccharid:

29 / 34

Identificer de funktionelle grupper i nedenstående monosaccharid:

30 / 34

Match nedenstående biokemiske molekyle med en af definitionerne i svarmulighederne:

En polymer af aminosyrer

31 / 34

Match nedenstående biokemiske molekyle med en af definitionerne i svarmulighederne:

En biokemisk forbindelse der ikke er opløselig i vand.

32 / 34

Match nedenstående biokemiske molekyle med en af definitionerne i svarmulighederne:

En forbindelse der indeholder mange alkohol-grupper og en aldehyd- eller ketongruppe.

33 / 34

Match nedenstående biokemiske molekyle med en af definitionerne i svarmulighederne:

Fedt

34 / 34

Match nedenstående biokemiske molekyle med en af definitionerne i svarmulighederne:

Et polysaccherid

Your score is

The average score is 21%

Afslut