9. Kemiske mængder i reaktioner

Når vi kender den afbalancerede kemiske ligning for en reaktion, kan vi fastslå forholdet mellem mol og masse, mellem reaktanterne og produkterne. Derefter kan vi bruge de molære masser, til at beregne mængden af stoffer der bruges eller dannes i en bestemt reaktion. Vi gør noget lignende der hjemme, når vi følger en opskrift, for at lave en kage, eller tilfører den korrekte mængde vand, når vi laver en suppe. I fremstillingen af kemiske forbindelser, mindsker sidereaktioner den procentvise mængde af produktet der dannes. Fra den fremstillede mængde af produktet, kan vi beregne det procentvise udbytte for en reaktion. At vide hvordan vi fastslår det kvantitative resultat af en kemisk reaktion, er essentiel viden for kemikere, ingeniører, farmaceuter, og andre videnskabsfolk.

Vi vil også se på energiændringer i en afbalanceret kemisk ligning. En reaktion er exotermisk, hvis den danner varme sammen med de øvrige produkter. En reaktion er endotermisk, når den kræver varme for at reaktionen kan forløbe. I kroppen, kræver kemiske reaktioner energi, når vi har behov for at fremstille store molekyler, som for eksempel proteiner eller glycogen af mindre molekyler. Når kemiske reaktioner i kroppen, nedbryder større molekyler, dannes der energi, som bliver gemt i høj-energiforbindelser.

9.1 – Molforhold i kemiske ligninger →