Kemiske mængder i reaktioner – Quiz

Kapitel 9 - Kemiske mængder i reaktioner

Når vi kender den afbalancerede kemiske ligning for en reaktion, kan vi fastslå forholdet mellem mol og masse, mellem reaktanterne og produkterne. Derefter kan vi bruge de molære masser, til at beregne mængden af stoffer der bruges eller dannes i en bestemt reaktion. Vi gør noget lignende der hjemme, når vi følger en opskrift, for at lave en kage, eller tilfører den korrekte mængde vand, når vi laver en suppe. I fremstillingen af kemiske forbindelser, mindsker sidereaktioner den procentvise mængde af produktet der dannes. Fra den fremstillede mængde af produktet, kan vi beregne det procentvise udbytte for en reaktion. At vide hvordan vi fastslår det kvantitative resultat af en kemisk reaktion, er essentiel viden for kemikere, ingeniører, farmaceuter, og andre videnskabsfolk.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål der relaterer sig til kapitel 9. Der er nogle beregningsspørgsmål, så hav dit periodiske system, og en lommeregner parat.

1 / 33

Beregn den samlede masse af reaktanter og produkter i nedenstående reaktionsligning:

2\textup{SO}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{SO}_{3\; (g)}

Angiv resultatet med to decimaler på følgende form:

x,xx g reaktanter = x,xx g produkter

2 / 33

Beregn den samlede masse af reaktanter og produkter i nedenstående reaktionsligning:

4\textup{P}_{(s)}+5\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{P}_{2}\textup{O}_{5\; (s)}

Angiv resultatet med to decimaler på følgende form:

x,xx g reaktanter = x,xx g produkter

3 / 33

Reaktionen mellem hydrogen og oxygen, danner vand:

2\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

Hvor mange mol O2 kræves der for at reagere med 2,0 mol H2?

Angiv svaret på formen: x,x mol

4 / 33

Reaktionen mellem hydrogen og oxygen, danner vand:

2\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

Hvor mange mol H2 skal der bruges for at reagere med 5,0 mol O2?

Angiv svaret på formen: x,x mol

5 / 33

Reaktionen mellem hydrogen og oxygen, danner vand:

2\textup{H}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

Hvor mange mol H2O dannes der, når 2,5 mol O2 reagerer?

Angiv svaret på formen: x,x mol

6 / 33

Natrium reagerer med oxygen, og danner natriumoxid:

4\textup{Na}_{(s)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{Na}_{2}\textup{O}_{(s)}

Hvor mange gram Na2O dannes der, når 57,5 g Na reagerer?

Angiv resultatet på formen: x,x g

7 / 33

Natrium reagerer med oxygen, og danner natriumoxid:

4\textup{Na}_{(s)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{Na}_{2}\textup{O}_{(s)}

Hvis du har 18,0 g Na, hvor mange gram O2 behøves til reaktionen?

Angiv resultatet på formen: x,xx g

8 / 33

Natrium reagerer med oxygen, og danner natriumoxid:

4\textup{Na}_{(s)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{Na}_{2}\textup{O}_{(s)}

Hvor mange g O2 behøves, i en reaktion der danner 75,0 g Na2O?

Angiv resultatet på formen: x,x g

9 / 33

Nitrogen og hydrogen reagerer med hinanden og danner ammoniak:

\textup{N}_{2\; (g)}+3\textup{H}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{NH}_{3\; (g)}

Bestem den begrænsende reaktant, når 3,0 mol N2 og 5,0 mol H2 reagerer

10 / 33

Nitrogen og hydrogen reagerer med hinanden og danner ammoniak:

\textup{N}_{2\; (g)}+3\textup{H}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{NH}_{3\; (g)}

Bestem den begrænsende reaktant, når 8,0 mol N2 og 4,0 mol H2 reagerer

11 / 33

Nitrogen og hydrogen reagerer med hinanden og danner ammoniak:

\textup{N}_{2\; (g)}+3\textup{H}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{NH}_{3\; (g)}

Bestem den begrænsende reaktant, når 3,0 mol N2 og 12,0 mol H2 reagerer

12 / 33

Hvis der i nedenstående reaktion, fra start er 20,0 g af hver reaktant, hvilken reaktant er så den begrænsende faktor:

2\textup{Al}_{(s)}+3\textup{Cl}_{2\; (g)}\rightarrow 3\textup{AlCl}_{3\; (s)}

13 / 33

Hvis der i nedenstående reaktion, fra start er 20,0 g af hver reaktant, hvor mange gram AlCl3 kan der dannes?

2\textup{Al}_{(s)}+3\textup{Cl}_{2\; (g)}\rightarrow 3\textup{AlCl}_{3\; (s)}

14 / 33

Hvis der i nedenstående reaktion, fra start er 20,0 g af hver reaktant, hvilken reaktant er så den begrænsende faktor:

4\textup{NH}_{3\; (g)}+5\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 4\textup{NO}_{(g)}+6\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

15 / 33

Hvis der i nedenstående reaktion, fra start er 20,0 g af hver reaktant, hvor mange gram H2O kan der så dannes?

4\textup{NH}_{3\; (g)}+5\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 4\textup{NO}+6\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

16 / 33

Hvis der i nedenstående reaktion, fra start er 20,0 g af hver reaktant, hvilken reaktant er så den begrænsende faktor:

\textup{CS}_{2\; (g)}+3\textup{O}_{2\; (g)}\overset{\Delta}{\rightarrow}\textup{CO}_{2\; (g)}+2\textup{SO}_{2\; (g)}

17 / 33

Hvis der i nedenstående reaktion, fra start er 20,0 g af hver reaktant, hvor mange gram SO2 kan der så dannes?

\textup{CS}_{2\; (g)}+3\textup{O}_{2\; (g)}\overset{\Delta}{\rightarrow}\textup{CO}_{2\; (g)}+2\textup{SO}_{2\; (g)}

18 / 33

For nedenstående reaktion, angiv hvor mange gram SO3 der kan dannes, når 25,0 g SO2 reagerer med 40,0 g O2?

2\textup{SO}_{2\; (g)}+\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{SO}_{3\; (g)}

19 / 33

For nedenstående reaktion, angiv hvor mange gram Fe3O4 der kan dannes, når 25,0 g Fe reagerer med 40,0 g H2O?

3\textup{Fe}_{(s)}+4\textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}\rightarrow \textup{Fe}_{3}\textup{O}_{4\; (s)}+4\textup{H}_{2\; (g)}

20 / 33

For nedenstående reaktion, angiv hvor mange gram CO2 der kan dannes, når 25,0 g C7H16 reagerer med 40,0 g O2?

\textup{C}_{7}\textup{H}_{16\; (g)}+11\textup{O}_{2\cdot (g)}\overset{\Delta}{\rightarrow}7\textup{CO}_{2\; (g)}+8\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}

21 / 33

Carbondisulfid dannes ved reaktionen mellem carbon og svovldioxid:

5\textup{C}_{(s)}+2\textup{SO}_{2\; (g)}\rightarrow \textup{CS}_{2\; (g)}+4\textup{CO}_{2\; (g)}

Hvad er udbyttet i procent af carbondisulfid, hvis reaktionen med 40,0 g carbon, danner 36,0 g carbondisulfid?

Angiv resultatet uden '%'-tegn

22 / 33

Carbondisulfid dannes ved reaktionen mellem carbon og svovldioxid:

5\textup{C}_{(s)}+2\textup{SO}_{2\; (g)}\rightarrow \textup{CS}_{2\; (g)}+4\textup{CO}_{2\; (g)}

Hvad er udbyttet i procent af carbondisulfid, hvis reaktionen med 32,0 g svovldioxid, danner 12,0 g carbondisulfid?

Angiv resultatet uden '%'-tegn

23 / 33

Når aluminium reagerer med oxygen, dannes der aluminiumoxid:

4\textup{Al}_{(s)}+3\textup{O}_{2\; (g)}\rightarrow 2\textup{Al}_{2}\textup{O}_{3\; (s)}

Beregn massen af Al2O3 der kan dannes i reaktionen, når 50,0 g aluminium reagerer med oxygen i overskud, og udbytteprocenten er 75,0%.

24 / 33

Når 30,0 g carbon, opvarmes sammen med siliciumoxid, dannes der 28,2 g carbonmonoxid. Hvad er udbytteprocenten af denne reaktion?

\textup{SiO}_{3\; (s)}+3\textup{C}_{(s)}\rightarrow \textup{SiO}_{(s)}+2\textup{CO}_{(g)}

Skriv resultatet uden '%'-tegn

25 / 33

I en exotermisk reaktion, er energien for produkterne så højere eller lavere, end energien for reaktanterne?

26 / 33

Klassificer en reaktion der frigiver 550 kJ energi, som exotermisk eller endotermisk:

27 / 33

Klassificer følgende udsagn som exotermisk eller endotermisk:

Energiniveauet for produkterne, er højere end for reaktanterne.

28 / 33

Klassificer nedenstående udsagn, som exitermisk eller endotermisk:

Metabolismen af glucose i kroppen, giver energi.

29 / 33

Klassificer nedenstående reaktion som exotermisk eller endotermisk, og angiv ΔH:

\textup{CH}_{4\; (g)}+2\textup{O}_{2\; (g)}\overset{\Delta}{\rightarrow}\textup{CO}_{2\; (g)}+2\textup{H}_{2}\textup{O}_{(g)}+802\; \textup{kJ}

Angiv svaret på formen '[Endotermisk/Exotermisk; +/-ΔH] - F.eks. 'Exotermisk; -322 kJ'

30 / 33

Klassificer nedenstående reaktion som exotermisk eller endotermisk, og angiv ΔH:

\textup{Ca(OH)}_{2\; (s)}+65,3\; \textup{kJ}\rightarrow \textup{CaO}_{(s)}+\textup{H}_{2}\textup{O}_{(l)}

Angiv svaret på formen '[Endotermisk/Exotermisk; +/-ΔH] - F.eks. 'Exotermisk; -322 kJ'

31 / 33

Klassificer nedenstående reaktion som exotermisk eller endotermisk, og angiv ΔH:

2\textup{Al}_{(s)}+\textup{Fe}_{2}\textup{O}_{3\; (s)}\rightarrow \textup{Al}_{2}\textup{O}_{3\; (s)}+2\textup{Fe}_{(l)}+850\; \textup{kJ}

Angiv svaret på formen '[Endotermisk/Exotermisk; +/-ΔH] - F.eks. 'Exotermisk; -322 kJ'

32 / 33

Hvor mange kilojule frigives, når 125 g Cl2 reagerer med silicium?

\textup{Si}_{(s)}+2\textup{Cl}_{2\; (g)}\rightarrow \textup{SiCl}_{4\; (g)}\; \; \; \; \Delta H\;=-657\; \textup{kJ}

33 / 33

Hvor mange kilojule absorberes, når 278 g PCl5 reagerer:

\textup{PCl}_{5\; (g)}\rightarrow \textup{PCl}_{3\; (g)}+\textup{Cl}_{2\; (g)}\; \; \; \; \; \Delta H=+67\; \textup{kJ}

Your score is

The average score is 0%

Afslut