A2.3 – Formler og molære masser for typiske forbindelser