A2.4 – Formler og ladninger på almindelige kationer