A2.5 – Formler og ladninger på almindelige anioner