A2.6 – Funktionelle grupper i organiske forbindelser