2.1 – Måleenheder

Videnskabsfolk verden over, bruger det metriske system af måleenheder. Det Internationale System for Enheder (SI) (også kalder The International System of Units eller Système International), er det officielle system for måleenheder i hele verden, med undtagelse af USA. I kemi, anvendes det metriske og SI systemet til enheder for længde, volumen, masse, temperatur og tid (se tabel 2.1).

 

Længde

Den metriske og SI enhed for længde, er meter (m). Nogle gange (især på internettet), kan længdemål være opgivet i amerikanske måleenheder som tommer (in) eller yards (yd). En meter er 39,37 tommer (in), hvilket gør den en smule længere end en yard (1 m = 1,094 yd). En centimeter (cm), er en mindre længdemåleenhed, og bruges ofte i kemi. Den er omtrent det samme, som tykkelsen på din lillefinger. Til sammenligning, går der 2,54 cm på en tomme (in) (se figur 2.1). Nogle brugbare forhold mellem forskellige amerikanske længdemål og det metriske og SI systemet kan du se her:

1,094 yd = 1 m
39,37 in = 1 m
100 cm = 1 m
1 in = 2,54 cm

Figur 2.1 – Længdemål i det metriske (SI) system, er baseret på meteren, der en en smule længer end den amerikanske yard.

Volumen

Figur 2.2 – Volumen er den mængde rum, som en given substans optager. I det metriske system, er volumen baseret på literen.

Volumen (V) er den mængde rum, som en given substans optager. SI enheden for volumen, kubikmeteren (m3) er volumen af en terning, hvis sider måler 1 meter. I et laboratorie eller på et hospital, er kubikmeteren for stor til at have en praktisk anvendelse. Kemikeren arbejder med de metriske enheder for volumen, som er mindre og mere bekvemme, som for eksempel liter (L) og milliliter (mL). Volumen af 1 mL, er det samme som 1 cm3. En liter indeholder 1.000 mL som vist i figur 2.2. En kubikmeter er det samme som 1.000 L. Nogle brugbare forhold mellem forskellige enheder for volumen kan du se her:

1 m3 = 1.000 L
1 L = 1.000 mL
1 mL = 1 cm3

Masse

Standardkilogrammet.

Massen af et objekt, er et mål for mængden af materiale det indeholder. SI enheden for masse, kilogram (kg), bruges til større masser, som for eksempel kropsmasse. Standarden for masse, det internationale prototype kilogram (IPK), er en cylinder der er lavet af en platin-iridium legering. I det metriske system, er enheden for masse gram (g), der bruges til mindre masser. Der går 1.000 g på 1 kg. Også her kan du støde på den amerikanske enhed pound (lb). 1 kg svarer til 2,205 lb, hvilket betyder at 453,6 g er lig med 1 lb. Nogle brugbare forhold mellem forskellige enheder for masse kan du se her:

1 kg = 1.000 g
1 kg = 2,205 lb
453,6 g = 1 lb

Figur 2.3 – På en elektronisk vægt, giver det elektroniske display massen på en mønt, der er 5,01 g.

Du er måske bedre kendt med udtrykket vægt end du er med udtrykket masse. Vægt er en måling af tyngdetiltrækningen på et objekt. På Jorden, vil en astronaut med massen 75,0 kg, have en vægt på 75,0 kg. På Månen, hvor tyngdekraften kun er 1/6 af hvad den er på Jorden, vil astronauten have en vægt på 12,5 kg. Hans masse vil dog stadig være 75,0 kg, det samme på Månen som på Jorden. Videnskabsfolk måler hellere massen i stedet for vægten, da massen ikke er afhængig af tyngdekraften.

I et kemilaboratorie, bruges en elektronisk vægt til at måle massen af en substans i gram (se figur 2.3).

Temperatur

Figur 2.4 – Et termometer bruges til at fastslå temperaturen.

Temperatur fortæller os hvor varmt noget er, hvor varmt det er udenfor, eller hjælper os med at finde ud af om vi har feber. I det metriske system, måles temperatur i grader Celsius. På Celsius (ºC) temperaturskalaen, fryser vand ved 0 ºC og koger ved 100 ºC. Igen her, støder man ofte på Fahrenheit (ºF), hvor vand fryser ved 32 ºF og koger ved 212 ºC (se figur 2.4). I SI systemet, måles temperatur ved brug af Kelvin (K) temperaturskalaen, på hvilken den laveste temperatur, er 0 K. En enhed på Kelvin-skalaen, kaldes en kelvin (K) og skrives ikke med et gradstegn (º).

Tid

Et stopur bruges til måling af tid i et racerløb.

Den metriske og SI enheden for tid er sekunder (s). Vi kan imidlertid også måle tiden i år, dage, timer, eller minutter. Standardinstrumentet til måling af tid, er et atomur. Nogle brugbare forhold mellem forskellige enheder for tid kan du se her:

1 dag = 24 timer
1 time = 60 minutter
1 minut = 60 sekunder

Konceptforståelse 2.1

Måleenheder

Angiv typen af måling for hver af de følgende:

a. 45,6 g b. 1,85 m3
c. 14 cm d. 45 ºC

Svar

a. Et gram er en masseenhed
b. En kubikmeter er en volumenenhed
c. En centimeter er en længdeenhed
d. En graders Celsius er en temperaturenhed

2.2 – Videnskabelig notation →