7.1 – Mol

I supermarkedet, kan du købe øg i dusin, eller sodavand i rammer. Hos en boghandel, kan blyanter bestilles i kolli og papir i pakker. Almindelige udtryk som dusin, rammer, kolli og pakker, bruges til at tælle antallet af varer som de består af. For eksempel, når du køber et dusin æg, ved du, at du vil få 12 æg i en karton.


Avogadros tal

I kemi, tælles partikler som for eksempel atomer, molekyler, og ioner, i mol, en enhed der kaldes Avogadros tal (eller Avogadros konstant) der indeholder 6,022 · 1023 styk. Avogadros tal er et meget stort tal, fordi atomer er så små, at det kræver et ekstremt stort antal atomer, for at levere en stor nok mængde til, at kunne blive vejet og anvendt i kemiske reaktioner. Avogadros tal er opkaldt efter Amedo A Avogadro (1776-1856), en italiensk fysiker.

En mol af et hvilket som helst grundstof, indeholder Avogadros tal atomer. For eksempel indeholder en mol carbon 6,022 · 1023 atomer carbon; en mol aluminium indeholder 6,022 · 1023 atomer aluminium; en mol svovl indeholder 6,022 · 1023 atomer svovl.

En mol af et grundstof = 6,022 · 1023 atomer af det grundstof

Avogadros tal fortæller os, at en mol af en forbindelse, indeholder 6,022 · 1023 af den bestemte type af partikler, som forbindelsen består af. En mol af en molekylær forbindelse, indeholder Avogadros tal molekyler. For eksempel, indeholder 1 mol CO2, 6,022 · 1023 molekyler af CO2. For en ionforbindelse, indeholder 1 mol Avogadros tal af formelenheder, hvilket er gruppen af ioner, der er repræsenteret af dens formel. For ionformlen, NaCl, indeholder 1 mol 6,022 · 1023 formel enheder NaCl (Na+, Cl). Tabel 7.1 giver nogle eksempler på antallet af partikler i nogle 1 mol mængder.

Vi kan bruge Avogadros tal som en konverteringsfaktor, til at konvertere mellem mol af et stof og antallet af partikler det indeholder:

\frac{6,022\cdot 10^{23}\; \textup{partikler}}{1\; \textup{mol}}=\frac{1\; \textup{mol}}{6,022\cdot 10^{23}\; \textup{partikler}}

For eksempel kan vi bruge Avogadros tal, til at konvertere 4,00 mol jern, til antal atomer af jern:

4,00\; \textup{{\color{Red} mol\; Fe}}\cdot \frac{6,022\cdot 10^{23}\; \textup{atomer Fe}}{1\; \textup{{\color{Red} mol Fe}}}=2,41\cdot 10^{24}\; \textup{atomer Fe}

Vi kan også bruge Avogadros tal, til at konvertere 3,01 $ 1024 molekyler CO2 til mol CO2:

3,01\cdot 10^{24}\; \textup{{\color{Red} molekyler CO}}{\color{Red} _{2}}\cdot \frac{1\; \textup{mol CO}_{2}\textup{ molekyler}}{6,022\cdot 10^{23}\; \textup{{\color{Red} molekyler CO}}{\color{Red} _{2}}}=5,00\; \textup{mol CO}_{2}\textup{ molekyler}

I beregninger mellem mol og antal partikler, er antallet af mol lille i sammenligning med antallet af atomer eller molekyler, der er stort.

Konceptforståelse 7.1

Mol og partikler

Forklar hvorfor 0,20 mol aluminium er et lille tal, men antallet af atomer i 0,20 mol er et stort tal: 1,2 · 1023 atomer aluminium.

Svar

Udtrykket mol, er en enhed der repræsenterer 6,022 · 1023 partikler. Fordi atomer er submikroskopiske partikler, er der et stort antal atomer til stede i 1 mol aluminium.

Opgaveeksempel 7.1

Beregning af antallet af molekyler

Hvor mange molekyler er til stede i 1,75 mol carbondioxid?

Den faste form af carbondioxid, er kendt under navnet ”tøris”.

Løsning

Trin 1:
Angiv den oplyste mængde og den ønskede mængde.

Trin 2:
Opstil en plan til konvertering af mol til atomer eller molekyler.

mol CO2 · Avogadros tal = molekyler CO2

Trin 3:
Brug avogadros tal, til at opstille konverteringsfaktorerne.

\textup{1 mol CO}_{2}=6,022\cdot 10^{23}\; \textup{molekyler CO}_{2}

\frac{6,022\cdot 10^{23}\;\textup{molekyler CO}_{2}}{1\; \textup{mol CO}_{2}}\; \; \; \; \textup{og}\; \; \; \;\frac{1\; \textup{mol CO}_{2}}{6,022\cdot 10^{23}\; \textup{molekyler CO}_{2}}

Trin 4:
Opstil opgaven og beregn antallet af partikler.

1,75\; \textup{mol CO}_{2}\; \frac{6,022\cdot 10^{23}\; \textup{molekyler CO}_{2}}{1\; \textup{mol CO}_{2}}=1,05\cdot 10^{24}\; \textup{molekyler CO}_{2}

Mol grundstoffer i en kemisk formel

Vi har lært, at de nedsænkede tal i en kemisk formel, er det samme som antallet af atomer af hver type grundstof i en forbindelse. For eksempel, består et molekyle NH3, af et N atom og tre H atomer. Hvis vi har 6,022 · 1023 molekyler (1 mol) NH3, ville det indeholde 6,022 · 1023 atomer (1 mol) N, og 3 · 6,022 · 1023 atomer (3 mol) H. Derfor, refererer hvert nedsænket tal i en formel, til antallet af mol af hvert grundstof, i en mol af forbindelsen. For eksempel fortæller det nedsænkede tal i formlen NH3, at en mol NH3 molekyler, indeholder 1 mol N atomer og 3 mol H atomer.

Den kemiske formels nedsænkede tal beskriver:

Aspirin, C6H8O4, er et stof der brudes til smertelindring og inflammation i kroppen. Ved at bruge de nedsænkede tal i formlen for aspirin, kan vi se at der er 9 carbonatomer, 8 hydrogenatomer, og 4 oxygenatomer. De nedsænkede tal i formlen for aspirin, fortæller os også hvor mange mol af hvert grundstof der er, i 1 mol aspirin: 9 mol C atomer, 8 mol H atomer, og 4 mol O atomer.

 Den kemiske formels nedsænkede tal fortæller at:

Ved at bruge de nedsænkede tal i formlen C9H8O4, kan vi opstille konverteringsfaktorerne for hvert af grundstofferne i en mol aspirin:

\frac{9\; \textup{mol C}}{1\; \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}}\; \; \; \frac{8\; \textup{mol H}}{1\; \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}}\; \; \; \frac{4\; \textup{mol O}}{1\; \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}}

\frac{1\; \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}}{9\; \textup{mol C}}\; \; \; \frac{1\; \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}}{8\; \textup{mol H}}\; \; \; \frac{1\; \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}}{4\; \textup{mol O}}

Konceptforståelse 7.2

Brug af nedsænkede tal i en kemisk forbindelse

Angiv antal mol af hvert grundstof i en mol af hver af de følgende:

a. C8H9NO, acetaminophen
b. Zn(C2H3O2)2, ernæringssuplement med zink

Svar

a. De nedsænkede tal i formlen C8H9NO angiver, at 1 mol af acetaminophen indeholder 8 mol C, 9 mol H, 1 mol N, og 1 mol O.

b. I formlen Zn(C2H3O2)2, er det nedsænkede tal 1 underforstået for Zn som i 1 mol Zn. Det nedsænkede tal uden for parentesen angiver, at der er 2 mol af ionen C2H3O2 i den kemiske formel. Derfor er der 1 mol Zn, 4 mol C, 6 mol H, og 4 mol O i en mol af Zn(C2H3O2)2.

Opgaveeksempel 7.2

Beregning af antal mol af et grundstof i en forbindelse

Hvor mange mol carbon er der i 1,50 mol aspirin, C9H8O4?

Trin 1:
Angiv den oplyste mængde og den ønskede mængde.

Trin 2:
Opstil en konverteringsfaktor, for at konvertere mol af en forbindelse, til mol af et grundstof.

\textup{mol af C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}\xrightarrow[]{\textup{neds\ae nket tal}}\textup{mol C}

Trin 3:
Opstil ligeværdi og konverteringsfaktorer ved at bruge de nedsænkede tal.

1\; \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}=9\; \textup{mol C}

\frac{9\; \textup{mol C}}{1\; \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}}\; \; \; \textup{og}\; \; \; \frac{1\; \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}}{9\; \textup{mol C}}

Trin 4:
Opstil opgaven, og beregn antal mol af grundstoffet.

1,50\; {\color{Red} \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}}\cdot\frac{9\; \textup{mol C}}{1\; {\color{Red} \textup{mol C}_{9}\textup{H}_{8}\textup{O}_{4}}}=13,5\; \textup{mol C}

7.2 – Molar masse →